NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 36 (1263) z dn. 16 października 2020r.

Porady prawne

Nasz pracownik przez okres jednego tygodnia wykonywał pracę w formie zdalnej. W jaki sposób zaewidencjonować czas pracy pracownika zdalnego? Czy lista obecności, którą nasi pracownicy podpisują w biurze, w okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej może pozostać niewypełniona?

Przepisy antykryzysowe ani rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej nie przewidują obowiązku jakiegokolwiek oznaczania w ewidencji czasu pracy, że mamy do czynienia z pracą zdalną.
Prowadząc ewidencję czasu pracy pracownika zdalnego wystarczy po prostu odnotować zwykłe okoliczności wymagane w ewidencji czasu pracy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, tj. w szczególności wykazać:
•    liczbę godzin pracy i godzin dyżuru,
•    godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżuru,
•    liczbę nadgodzin,
•    liczbę godzin pracy nocnej itd.
– bez rozróżniania, czy dana praca, nadgodziny itp. powstały podczas pracy zdalnej, czy podczas pracy w siedzibie pracodawcy.
W czasie, gdy pracodawca może nakazać wykonywanie pracy zdalnej problematyczna stała się także lista obecności. Przy okazji pojawia się kwestia, jak pracownicy „zdalni” mają podpisywać taką listę.
Lista obecności jest dokumentem pomocniczym do wypełniania ewidencji czasu pracy. Pracodawca może jej nie stosować, ale wówczas powinien przewidzieć jakiś inny sposób potwierdzania przez pracowników obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności. W przypadku prowadzenia papierowej listy obecności jej bieżące wypełnianie przy pracy zdalnej w praktyce nie będzie możliwe. Niektórzy pracodawcy w takim przypadku dopuszczają wypełnianie listy raz na jakiś czas albo wypełnianie jej przez osobę zatrudnioną „na miejscu”.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego