NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 37(676)

Porady prawne

Porady prawne

 

Co zrobić, jeśli w zakładzie prowadzona jest podwójna ewidencja czasu pracy i pracownik podpisuje tę niezgodną ze stanem faktycznym? Czy jest to fałszowanie dokumentów?

 

Tak, jest to fałszowanie dokumentów, za które grożą określone sankcje karne. Proponuję jak najszybciej zainteresować sprawą najbliższą placówkę Państwowej Inspekcji Pracy. Jej pracownicy dysponują uprawnieniami kontrolnymi w tym zakresie oraz mają możliwość nałożenia stosownych sankcji na pracodawcę w celu przymuszenia go do respektowania obowiązujących przepisów. Istotnym jest, że muszą zachować w tajemnicy fakt złożenia skargi.

 

40 dni przed końcem roku mam zamiar zwolnić się z pracy. Za ten rok przysługuje mi jeszcze 17 dni urlopu. Czy pracodawca ma obowiązek mi go udzielić, czy też dni te mi przepadną?

 

Urlop ten nie przepadnie, przy czym może okazać się, że ze względu na rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego będzie przysługiwał w mniejszym wymiarze. Artykuł 1671 kodeksu pracy mówi, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, o ile pracodawca udzieli mu wolnego w tym okresie. Wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku kalendarzowym, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na udzielenie urlopu przed rozwiązaniem stosunku pracy, pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent, o którym mowa w art. 171 k.p.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”

 

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego