NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1310) z dn. 12 października 2021r.

Jeden z zabobonów - Waldemar Bartosz

Ojciec Józef Maria Bocheński, polski dominikanin, filozof, ekonomista, sowietolog, były rektor szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu twierdził, że nasze ludzkie działanie oparte jest w dużej mierze o zabobony. Kierując się potrzebą wyliczenia i niejako wyśledzenia owych zabobonów, opublikował książkę pod tytułem „Sto zabobonów”. Uczony dominikanin definiuje zabobon jako „wierzenie, które jest (1) oczywiście w dużym stopniu fałszywe, a mimo to (2) uważane za na pewno prawdziwe”. Jednym z tych zabobonów jest tolerancja. Tolerancja wg Bocheńskiego znaczy „tyle co znoszenie” (kogoś). Z tak rozumianą tolerancją związanych jest kilka zabobonów. Jednym z nich jest pojmowanie tolerancji jako bezwzględnej reguły, od której nie ma wyjątków. Toleruje się na przykład kogoś, kto obraża innych, ich uczucia i wierzenia. Niektórzy rozumieją tolerancję tak szeroko, że żądają znoszenia ludzi, którzy chcą siłą obalić legalny rząd i tolerancyjny ustrój. Mamy wtedy do czynienia z dwoma zabobonami: „żadna tolerancja nie uprawnia nikogo do obrażania innych, a tolerancja, która toleruje swoich własnych wrogów, nie może się ostać”. Tyle uczony filozof, który także był znanym i uznanym logikiem. Kiedy się przyjrzymy naszej rzeczywistości, nie tylko polskiej, to widać jasno, że życie publiczne, polityczne w szczególności oparte jest na tym właśnie zabobonie. Jak bowiem nazwać niedawne przecież nawoływanie do niszczenia, zohydzania, opluwania miejsc, które dla wielu są święte. Jak nazwać nawoływania do łamania prawa, obrażania ludzi, również tych którzy noszą mundury jako znaki państwa polskiego? To tylko przykłady, praktyka życia publicznego jest pełna przejawów takich zabobonów, czynionych właśnie w imię tolerancji. Czytajmy więc klasyków i kształtujmy swe myślenie i działanie w oparciu o logikę.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego