NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1310) z dn. 12 października 2021r.

Przemoc w środowisku pracy - Kazimierz Pasternak

Wszelkie odstępstwa od zdefiniowanego w prawie pracy obowiązku pracodawcy dotyczącego uszanowania godności i dóbr osobistych pracowników prowadzą ostatecznie do różnorakich patologii, z przemocą włącznie. Sytuacje powielane w środowisku pracowniczym za cichym przyzwoleniem pracodawcy, wymykające się z definicji mobbingu czy dyskryminacji i zawarte w prawie pracy, mogą również nie spełniać przesłanek określonych w przestępstwie pomówienia lub znieważenie określonego w ustawie Kodeks karny. Przemoc w środowisku pracy nie ma wymiaru jednorodnego, stąd jest trudna do ustalenia, precyzyjnego wykrycia, z całkowitym wyeliminowaniem jego negatywnych skutków włącznie. W miarę prosto można wskazać sprawcę przemocy fizycznej wobec pracownika – ofiary tego rodzaju przestępstwa, pod warunkiem zabezpieczenia dowodów w postaci obdukcji lekarskiej, nagrania z monitoringu czy zeznań świadków. Gorzej z udowodnieniem przemocy ukierunkowanej na sferę psychiczną, mentalną, osobowościową osoby wykonującej pracę zarobkową. Sprawcy tego rodzaju przemocy potrafią to rozgrywać w przysłowiowych „białych rękawiczkach”. Obecnie niemal nagminnie stosowana jest praktyka nakładania na pracowników dodatkowych obowiązków służbowych ponad wszelkie możliwości realizacyjne w wymiarze dobowym czy tygodniowym, tylko po to, aby zminimalizować koszty związane z zatrudnianiem dodatkowych pracowników lub w celu uzupełnienia wakatów. W tych sytuacjach rośnie stres, presja czasu przy braku wypoczynku z sankcjami w tle za niewykonanie polecenia. BHP staje się fikcją. Pracownik z konieczności zmuszony jest w ukryciu sięgać po psychotropy, aby sprostać zadaniu. W krótkiej perspektywie czasowej staje się ofiarą syndromu wypalenia zawodowego z depresją wyłącznie. Z reguły są to ludzie stosunkowo młodzi, ambitni uznający siebie za twardzieli. Niestety, często jest to zgubna ocena.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego