NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1310) z dn. 12 października 2021r.

Porady prawne

Czy zleceniobiorcy powinni zostać wliczeni do stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek utworzenia zfśs?

 
Do stanu zatrudnienia należy wliczyć wyłącznie pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy i bez względu na wymiar czasu pracy tych osób. Zgodnie z tym przepisem pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Stan zatrudnienia warunkujący utworzenie zfśs pracodawca ustala na 1 stycznia danego roku po przeliczeniu na pełne etaty.
Obowiązek utworzenia zfśs mają pracodawcy:
·     zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie zfśs wystąpiła do pracodawcy zakładowa organizacja związkowa,
·     zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
·     prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.
 
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego