NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1310) z dn. 12 października 2021r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

XXIX Niedziela Zwykła, Rok B, 17 października 2021r.
Światowy Dzień Misyjny
Iz 53, 10-11Cena zbawienia
Hbr 4, 14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
Mk 10, 35-45 Przełożeństwo jest służbą
 
 
„Pycha z nieba spycha”
 
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje w dobitny sposób, do czego prowadzi pycha. Jakub i Jan pragnęli wywyższenia. Już Jan Kasjan (żył na przełomie IV i V w.), przestrzegał wiernych przed tą poważną wadą jaką jest pycha. Pycha rzeczywiście niszczy człowieka. Niestety, posiada ona niechlubne „córki”, które deformują oblicze człowieka. Są nimi: duma, pogarda, próżność, samolubstwo, zarozumiałość, plotkarstwo, faryzejska obłuda. Chrystus pokazuje przeciwną postawę. Tą postawą jest życie w pokorze. Św. Grzegorz Wielki pisał: „nie jest prawdziwie pokorny ten, kto rozumie, że musi stać na czele innych na mocy dekretu Bożej woli, a mimo to gardzi tą wyższością”. Każdy z nas kimś „zarządza”. Pamiętajmy, iż fakt bycia „nad kimś” nie uprawnia nas do wywyższania się. Przecież Syn Boży „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45). Obyśmy umieli w swoim życiu tę postawę również naśladować.
ks. Krzysztof S. Tkaczyk, Leszczyny

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego