NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 38(677)

WZD "Solidarności" w MAN-ie

WZD „Solidarności” w MAN-ie

 

W dniu 22 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów zakładowej „Solidarności” w MAN STAR TRUCKS & BUSES w Starachowicach, podczas którego uzupełniono skład Komisji Zakładowej, oceniono dwuletni okres działalności związku oraz zaplanowano strategię na następne dwa lata W pierwszej części zebrania udział wziął prezes MAN STAR TRUCKS & BUSES w Starachowicach p. Oetjen.

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności związku przedstawił przewodniczący Komisji Zakładowej Jan Seweryn. Przewodniczący pozytywnie ocenił działalność związku a za najważniejsze uznał doprowadzenie przez związek do większych niż w ubiegłych latach podwyżek płac. Pomimo podwyżki płace w firmie nie są zadawalające, dlatego w połowie roku „Solidarność” wystąpi o kolejną podwyżkę.

Do NSZZ "Solidarność" w MAN-ie każdego miesiąca zapisuje się około 25 osób. W ciągu dwu lat do związku zapisało się 435 osób. Niestety, ogromna rotacja pracowników spowodowała, że dużo związkowców zwolniło się z firmy, co uszczupliło nieco związkowe szeregi. Pomimo tego „Solidarność” jest największym związkiem zawodowym w firmie. Na chwilę obecną do „Solidarności" należy 650 pracowników i 102 emerytów. Liczba ta ciągle wzrasta. Jest to efektem dobrej działalności a także odpowiedniej reklamy i promocji związku.

Na następne dwa lata przewodniczący zapowiedział działania mające na celu wzrost płac i wprowadzenie dodatku stażowego oraz kontynuowanie pracy, która ma doprowadzić do dalszego rozwoju związku.

Podczas obrad omówiono sytuację, jaka wytworzyła się po decyzji pracodawcy o sprzedaży dużej części zakładu. Pomimo pewnych zagrożeń tak dla pracowników, jaki i dla związku na chwilę obecną jest pewne, że „Solidarność" obejmie swoim działaniem nowopowstałe firmy. Jest również pewne, że związkowi przybędzie problemów, gdyż nowi właściciele będą pewnie mieć swoje własne pomysły, co do funkcjonowania dotychczasowych wydziałów FWK i FWA. W związku z tym, że NSZZ „Solidarność" w MAN-ie jest Międzyzakładową Organizacją Związkową po powstaniu nowych firm nie zmieni się struktura organizacyjna związku a Międzyzakładowa Organizacja Związkowa będzie partnerem dla wszystkich trzech pracodawców. (fot.)

 

(inf. na podst.: „Wiadomości Związkowe. Pismo KZ NSZZ "Solidarność" w MAN STAR TRUCKS & BUSES Starachowice”, nr5/177 z dn. 6 marca 2008.)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego