NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 38(677)

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Busses

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

w MAN STAR Trucks & Busses

Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach

z dnia 4 marca 2008r.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MAN STAR Trucks & Buses Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących nowelizacji Kodeksu Pracy, która w praktyce oznacza znaczne ograniczenie praw pracowniczych. Nie do przyjęcia jest, aby pracodawca mógł zwalniać pracowników w wieku przedemerytalnym i kobiety w ciąży a takie między innymi zmiany proponuje się wprowadzić do Kodeksu Pracy. Proponowane rozwiązania to nic innego jak powrót do czasów, gdy pracownik nie miał w zasadzie żadnych praw i był tratowany jako siła robocza.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MAN STAR Trucks & Busses Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach wzywa Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz rząd RP do zaniechania antypracowniczej polityki i ostrzega, że jej kontynuowanie może doprowadzić do napięć w środowiskach pracowniczych o trudnych do przewidzenia skutkach.

Z uwagi na powagę sprawy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MAN STAR Trucks & Busses Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach wzywa władze naczelne Związku do podjęcia działań, które powstrzymają niekorzystne dla pracowników plany zmiany prawa pracy.

Za Komisję Zakładową

Przewodniczący

Jan Seweryn


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego