NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 38(677)

Czas Wielkanocy - Kazimierz Pasternak

Czas Wielkanocy 

Kazimierz Pasternak

 

W naszej ojczyźnianej, długoletniej tradycji Wielkanoc jest czasem szczególnym, poświęconym modlitwie, refleksji nad szybko postępującą przemianą współczesnej rzeczywistości pełnej niespodzianek, dramatów i wielkich, odkrywczych wydarzeń. Wielkanoc zawsze była i jest nadzieją dla wszystkich cierpiących. Daje siłę do przezwyciężania codziennych trudności. Pozwala zrozumieć piękno budowane na płaszczyźnie wzajemnej ludzkiej życzliwości i solidarności. Zmusza wielkich tego ziemskiego świata do powstrzymania się, chociażby na chwilę, od gniewu, nienawiści i konfliktu. Święta Wielkanocne dodawały otuchy powstańcom, zesłańcom Sybiru, więźniom Katynia, żołnierzom walk narodowowyzwoleńczym i internowanym. Wielkanoc to święto narodowej refleksji i solidarności z naszymi rodakami zamieszkałymi na wszystkich kontynentach. Kto tylko może wsiada w samolot, samochód czy pociąg i zmierza pośpiesznie do rodzinnego domu, aby chociaż przez chwilę móc się delektować pokojem, pięknem i nadzieją płynącą z wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa. Nigdzie na świecie nie ma takiej atmosfery i dostojności w kultywowaniu Wielkanocy.

Czas poprzedzający święta jest przez miliony mieszkańców naszego kraju przeznaczony na duchową refleksję i modlitewne rozważania męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Służą temu rekolekcje i nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Na ulice naszych miast wychodzą tłumy wiernych w atmosferze nocy, z zapalonymi świecami, aby rozważać wraz z kapłanami poszczególne stacje męki Pana Jezusa. Szczególnym okresem oczekiwania na święta Wielkanocne jest Wielki Tydzień - czas na modlitwę i pokutę dla milionów wiernych. W pełnej powadze i skupieniu obchodzona jest Niedziela Palmowa. Tysiące, szczególnie młodych ludzi w organizowanych w tym dniu procesjach demonstruje swoje przywiązanie do wiary i tradycji naszych przodków. Szczególnego znaczenia w tradycji Wielkanocy nabiera obrzęd święcenia pokarmów. Pewnie do wyjątków należą rodziny, w których świadomie rezygnuje się z tego obrzędu. Wielką, często niezmiernie zróżnicowaną symbolikę odnajdujemy w symbolicznych grobach konstruowanych na ten czas w kościołach, gdzie na symbolicznej warcie można często spotkać strażaków, żołnierzy czy policjantów. Radość, odwaga i nadzieja towarzyszy wiernym podczas mszy rezurekcyjnych odprawianych o świcie w kościołach na powitanie święta Zmartwychwstania Pańskiego.

W tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat uroczystości świąt Wielkanocnych nie będą zakłócone masowym handlem praktykowanym przez lata, głównie przez duże markety, co pozwoli zarówno ich pracownikom jak i mającym coraz mniej czasu konsumentom na wypoczynek i głębszą refleksję. Warto wiedzieć, że z inicjatywą w tej sprawie wystąpiła „Solidarność”.

Święta Wielkanocne to szczególna okazja do przebaczania i prostowania często skomplikowanych życiowych dramatów, w które wpada współczesny człowiek. Poprzez pryzmat Wielkanocy można zażegnać niejeden zakładowy konflikt i dostrzec w drugim człowieku przyjaciela. Trzeba tylko chcieć i do tego rodzaju gestu dojrzeć. Z perspektywy tego święta można lepiej zrozumieć głębię godności człowieka i jego praw. Może to dopomóc w rewizji dotychczasowych postaw, często pełnych nienawiści i zniewolenia.

Mamy nad czym myśleć w nadchodzące święta przystępując do rachunku sumienia nad tym wszystkim, co na co dzień realizujemy wobec innych.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego