NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 38(677)

Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

„Usłyszeć głos Boga”

Komentarz na NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ROK „A” (23 marca 2008r.)

Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4 lub 1Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9 lub Mt 28, 1-10

 

Początek i koniec, przeszłość i przyszłość spotykają się i spełniają w dniu dzisiejszym, w którym Chrystus zmartwychwstał. Umarł, ale żyje. Barankiem umęczonym na krzyżu jest Pan, który przyjdzie, aby dopełnić sensu istnienia świata i ludzi. Nasz czas płynie między zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego powtórnym przyjściem. Między tymi wydarzeniami biegną drogi naszego życia. Idziemy w świetle wiary, nierzadko także w jej mrokach. Nasza wiara opiera się na świadectwach ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego Jezusa. Pokolenia, które po nas przyjdą, żyć będą wiarą wyznawaną przez nas i poświadczaną naszymi czynami.

Ksiądz Zbigniew Rapcia

 

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego