NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1222) z dn. 8 listopada 2019r.

Skrajne ubóstwo - Waldemar Bartosz

Wielokrotnie w tych tekstach odnosiliśmy się do raportów GUS. Tym razem zatrzymamy się na kolejnym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, który pokazuje wyniki badań nad poziomem ubóstwa w Polsce. Wbrew oczekiwaniom i jednoznacznym, pozytywnym decyzjom rządu (Program 500+, wzrost płacy minimalnej) w 2018 roku odnotowano znaczny wzrost stopnia skrajnego ubóstwa w stosunku do 2018 r. – z 4,3% do 5,4%. Oznacza to, że w ciągu roku skala biedy zwiększyła się o ponad jedną czwartą. Trend ten jest widoczny wśród gospodarstw domowych utrzymujących się z zasiłków socjalnych. Odsetek biednych w tej grupie wzrósł z 10,4 % do 14,1%.
Podobny proces, choć trochę w mniejszej skali widać było także w innych grupach społecznych: wśród rolników, rencistów, rodzin wielodzietnych i rodzin, wśród których żyją osoby niepełnosprawne. Niestety, te wymienione grupy od wielu lat borykają się z przejawami biedy. Według wielu badaczy zjawiska biedy i czynników determinujących to przykre zjawisko społeczne, czynniki wewnątrzrodzinne są najważniejsze. Tak zwane dziedziczenie biedy jest zjawiskiem obserwowanym od pokoleń. W dużym stopniu owe dziedziczenie oznacza przenoszenie w pokolenia stereotypów i modelów funkcjonowania – na niskim poziomie z zaniżonymi potrzebami i aspiracjami. Drugą okolicznością wpływającą na dynamikę biedy jest polityka społeczna. Chodzi o to aby transfery społeczne zachęcały do aktywności i wzmacniały motywację do zdobywania wiedzy i kwalifikacji.
Od wielu lat nasz Związek opowiada się za utrzymaniem bądź przywróceniem kryteriów dochodowych w polityce społecznej. Dotyczy to m.in. programu 500+. Chodzi też o zachęcenie do edukacji po ukończeniu 18 roku życia. Ograniczenie transferów społecznych dla dzieci i młodzieży kończących 18 rok życia ogranicza, zniechęca, uniemożliwia kontynuowanie nauki a więc również zdobywania kwalifikacji i zawodów lepiej płatnych. Postulujemy także zwiększenie kwoty wolnej od podatku, gdyż pozostawienie takich zwiększonych kwot pieniężnych przekłada się na procentowo wysoki wzrost wolnych środków w grupach społecznych nisko opłacanych. Sygnalizowane zjawisko powiększenia się skrajnego ubóstwa winno przede wszystkim skierować uwagę polityków zajmujących się polityką społeczną na poszukiwanie środków zaradczych.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego