NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1222) z dn. 8 listopada 2019r.

Prawotwórcza działalność związkowa - Kazimierz Pasternak

Reprezentatywna zakładowa, międzyzakładowa organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” z mocy obowiązującego prawa ustawowego posiada bezpośredni wpływ na proces tworzenia prawa wewnątrzzakładowego. To od organizacji związkowej, jej negocjatorów, w znacznym stopniu zależy poziom wewnątrzzakładowych aktów prawnych, ich egzekwowalność i aktualność. Już uzgodnione prawo podlega okresowym zmianom (nowelizacyjnemu udoskonaleniu) podobnie jak to ma miejsce w przypadku legislacyjnego procesu ustawodawczego. Stąd potrzeba bieżącej oceny już obowiązujących regulacji prawnych, uwzględniającej nie tylko aktualny stan prawny przepisów ustawowych, ale i wniosków pracowników, czy zmieniających się realiów zakładowych. Oceny dokonujemy najlepiej w pierwszym kwartale roku kalendarzowego mając do dyspozycji oryginały obowiązującego wewnątrzzakładowego prawa pracy lub egzemplarze potwierdzone przez kierownictwo zakładu z klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Jest bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie. Organizacja związkowa sprawująca na co dzień swoisty mecenat nad osobami w pierwszej kolejności należącymi do związku zawodowego nie może dopuścić do wprowadzenia w prawny obieg zakładowy niechlujnie uzgodnionych regulacji, ogólnikowo definiowanych, niekompletnych, często sprzecznych z ustawą i praktycznie nieegzekwowanych przez pracownika w przypadku określonych roszczeń. Podpisy związkowców domykających procedury negocjacyjne uzgadnianego wewnątrzzakładowego aktu prawnego legitymują poziom obowiązującego dokumentu, co nie jest bez znaczenia dla oceny reprezentantów związkowych. A niemało jest wewnątrzzakładowych aktów prawnych z podpisami przedstawicieli związkowych organizacji zakładowych, które zawierają sprzeczne z ustawą regulacje, pomijają ustawowo definiowane zagadnienia, które w wewnątrzzakładowym akcie prawnym winny zostać wprowadzone i uszczegółowione. Nie zawierają obowiązującego w akcie prawnym podstawowego katalogu pojęć wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia, chociażby ze względu na sferę edukacji pracowników. Są często konstruowane z pominięciem obowiązujących jednostek prawniczych obowiązujących w procesie tworzenia aktu prawnego. Z inicjatywą wprowadzenia zmian do obowiązujących już regulaminów za pomocą aneksów mogą zawsze wystąpić organizacje związkowe. Dotyczy to również inicjatywy zmiany zakładowego układu zbiorowego pracy. Prawnicy w Zarządzie Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej zawsze służą pomocą w tym niełatwym zadaniu.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego