NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski



Newsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1222) z dn. 8 listopada 2019r.

Porady prawne

Po zmianie przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r., z art. 39 ustawy o związkach zawodowych wynika, że członkami kas zapomogowo-pożyczkowych mogą być również inne osoby wykonujące prace zarobkową, w szczególności osoby zatrudnione również na umowach cywilnoprawnych (tj. zlecenie, kontrakty). Nie zmieniło się jednak w tym zakresie rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym – jak sama nazwa wskazuje – są to „pracownicze” kasy zapomogowo-pożyczkowe. Stąd mam wątpliwość, czy inne osoby oprócz pracowników mogą należeć do KZ-P, czy też nie?

W świetle obowiązujących przepisów członkami kas zapomogowo-pożyczkowych mogą być – prócz emerytów i rencistów – osoby wykonujące pracę zarobkową, a więc zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy, zatrudnieni na innych kontraktach cywilnych itd.
Rozporządzenie wskazane w pytaniu jest aktem podstawowym i powinno być stosowane zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych. Ponieważ ustawa nowelizująca zmieniła przepis art. 39 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, należy zastosować w pierwszej kolejności przepisy ustawowe, jako normy wyższego rzędu.
Tym samym członkostwo w kasach zapomogowo-pożyczkowych po 1 stycznia 2019r. jest dopuszczalne także dla osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, a pojęcie „pracownika” wskazane w rozporządzeniu należy rozumieć szerzej, jako osoby wykonującej pracę zarobkową. Zasady odnoszące się do pracowników, określone w przepisach rozporządzenia oraz przepisach statutowych kasy należy stosować odpowiednio także do zatrudnionych na innych podstawach w szczególności zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło i innych kontraktów, samozatrudnionych – które mogą być też członkami związków zawodowych.


Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego