NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 39(678)

Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

„Usłyszeć głos Boga”

Komentarz na II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROK „A” (NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO) (30 marca 2008r.)

Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31

 

Każda wspólnota chrześcijańska żyje z wiary w Chrystusa zmartwychwstałego dzięki temu, że wszystkich łączy ta sama wiara i że poszczególni jej członkowie są nią ożywieni.

Wiara to podziw i radość, wdzięczność i wierność. Życie z wiary to również stała walka ze złem, bolesne doświadczenia i różne kłopoty. Ugina się pod nim zwłaszcza ten, kto wyłącza się ze wspólnoty: ze wspólnej modlitwy, służby Bożej, kto uchyla się od wspólnych zadań, trosk i radości. Powołanie do wiary jest wezwaniem do życia we wspólnocie.

 

Ksiądz Zbigniew Rapcia

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego