NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 3 (1187) z dn. 18 stycznia 2019r.

10 podarków na Nowy Rok - Waldemar Bartosz

Już tak jest, że Nowy Rok przynosi podarki, czasami pod choinkę, kiedy indziej pod poduszkę lub w inny sposób.

Bywają też podarunki oficjalne, fundowane przez władze.

W Nowym 2019 roku rządzący ofiarują nam 10 takich radości:

 

1. Rośnie płaca minimalna, od stycznia bieżącego roku wynosi  2250 zł brutto, czyli o 150 zł więcej niż to było w roku ubiegłym. Stanowić to będzie 47,2 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla przypomnienia, NSZZ "Solidarność" postuluje, aby relacja ta wynosiła 50 procent. W ślad za wzrostem płacy minimalnej rośnie też stawka godzinowa, która wynosi w roku bieżącym 14,70 zł za godzinę.

 

2. Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia rośnie też wysokość wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł, czyli o 106 zł więcej niż w roku ubiegłym.

 

3. W roku obecnym rusza program „Opieka 75+” uruchomiony z myślą o osobach powyżej 75 roku życia i mający na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych. Gminy mogą się starać o dofinansowanie z budżetu tych usług. Termin naboru ofert o dofinansowanie tych usług minął dla gmin 11 stycznia br. Ciekawe czy wszystkie gminy z tego skorzystały. Jest to zadanie dla naszej sekcji emerytów i rencistów, aby zapytać o to właśnie gminy.

 

4. Zmieniają się także zasady waloryzacji rent i emerytur. Decyzją rządu najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do wysokości 1100 zł. Do tej pory wynosiła 1029,80 zł. Świadczenia emerytalno – rentowe wzrosną o 3,26 procent, jednak nie mniej niż 70 zł.

 

5. Duże rodziny – „3+”, skorzystają na nowelizacji Karty Dużych Rodzin. W budżecie państwa przewiduje się na ten cel przeznaczyć 40,8 mln zł – czyli ponad 12 mln zł więcej niż w roku 2018.

 

6. W 2019 r. zaczynają obowiązywać zmiany w tzw. pakiecie alimentacyjnym, które mają zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

 

7. Również od tego roku pracujący zatrudnieni na innych formach prawnych niż umowa o pracę mogą przynależeć do związku zawodowego. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnionych na umowach zlecenie, kontraktach i samozatrudnionych. Czy na tyle będą odważni by to uczynić – zobaczymy.

 

8. Rząd zwiększył dofinansowanie na tworzenie nowych żłobków czy klubów dziecięcych. Samorządy otrzymują większe pieniądze na dofinansowanie kosztów jednego miejsca w żłobku.

 

9. Od 1 stycznia 2019 r. tylko w ostatnią niedzielę miesiąca sklepy mogą prowadzić handel. Postulat naszego Związku, krok po kroku jest realizowany.

 

10. Od marca 2019 r. mają wejść w życie przepisy realizujące program „Mama 4+”, wg którego osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie pracowały, będą miały prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury (1100 zł w 2019 r.).

 

Z pewnością z punktu widzenia społecznego są to dobre decyzje, oby oznaczały one otwarcie na sprawy społeczne. Czekają bowiem na realizację postulaty NSZZ „Solidarność” zawarte w Stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dn. 11 grudnia 2018 r.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego