NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 3 (1187) z dn. 18 stycznia 2019r.

Opłatek w Świętokrzyskiej „Solidarności” - Kazimierz Pasternak

Ponad sto pięćdziesiąt osób wzięło udział w tradycyjnej, corocznej uroczystości opłatkowej zorganizowanej 4 stycznia br. w kieleckim Hotelu „Dal” przez Zarząd Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej.

Słowa powitania wraz z życzeniami skierował do obecnego biskupa Mariana Florczyka, księdza Jana Iłczyka – Kapelana „Solidarności”, szanownych zebranych – w tym przedstawicieli parlamentu, rządu, władz samorządowych wszystkich szczebli, instytucji, pracodawców, reprezentantów wszystkich struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą –Waldemar Bartosz – Przewodniczący Zarządu Regionu.

Oprawę muzyczną zapewnili organista i zarazem Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński oraz szkolny kwartet smyczkowy pod batutą Iwony Trątnowieckiej z Filharmonii Świętokrzyskiej. Korzystając z okazji wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski wręczył na ręce Waldemara Bartosza – przewodniczącego regionalnej „Solidarności” okolicznościowy Medal 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, honorując tym samym bohaterstwo, odwagę i zaangażowanie tysięcy ludzi spod znaku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z terenu Regionu Świętokrzyskiego, mających znaczący wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. W krótkim wystąpieniu wicewojewoda dziękując za NSZZ „Solidarność” nawiązał do dziedzictwa, jakie legło u podstaw tej 10-milionowej organizacji związkowej, zwracając uwagę na ciągłą aktualność batalii o prawdę, godność i obronę narodowej suwerenności.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, realizując Uchwałę ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, obradującego w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości u stóp Jasnogórskiego Sanktuarium, wyróżnił Jerzego Borowca z Huty Ostrowiec - długoletniego działacza „Solidarności”, represjonowanego w stanie wojennym, zaszczytnym, najważniejszym w Związku tytułem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

Przewodniczący „Solidarności” zwracając się z życzeniami do zebranych podsumował miniony rok i wskazał podstawowe priorytety w tegorocznej pracy związkowej.

Modlitwa zarówno księdza biskupa jak i kapelana „Solidarności” kieleckiej poprzedziła wzajemne składanie życzeń i tradycyjne łamanie opłatkiem. Biskup Marian Florczyk – składając życzenia, dzieląc się osobistą refleksją z uczestnikami spotkania, przypomniał fenomen powstania „Solidarności”, jej pokojową drogę ku niepodległości i pierwszą narodową pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny dającej siłę i odwagę rodakom na kolejne miesiące i lata batalii o wolny związek zawodowy „Solidarność”, prawdę, godność i niepodległość. Nawiązał także do ponurego czasu stanu wojennego i represji, jakich doświadczał, pracując w parafii p.w. Chrystusa Króla na kieleckim Baranówku, związanych z umieszczeniem znaku „Solidarności” w konstrukcji żłóbka Pana Jezusa w grudniu 1981 r.

Łamiąc się opłatkiem nie brakowało wspomnień, refleksji nad stanem narodowych spraw i nadziei, że ten Nowy Rok 2019 będzie lepszy od już minionego.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego