NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 40 (1407) z dn. 31 października 2023r.

Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy - Waldemar Bartosz

To już 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obradował w historycznej Spale w dniach 18-19 października br. Każdy z dotychczasowych Zjazdów posiadał ważne przesłanie. Ten tegoroczny opatrzony był hasłem: „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. Oczywiście chodzi w tym przypadku o obronę czci Ojca Świętego – Jana Pawła II. Przywołane hasło było po prostu przypomnieniem wystawy, która pod takim tytułem stanęła w Gdańsku nieopodal siedziby Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Nie przypadkowo więc pierwszym dokumentem zjazdowym, przyjętym przez aklamację, było stanowisko poświęcone właśnie Janowi Pawłowi II.
W aklamacji przyjęta została uchwała stanowiąca, że rok 2024 będzie rokiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że w przyszłym roku obchodzić będziemy smutną 40. rocznicę śmierci Patrona „Solidarności”. Uroczysta msza święta w dniu poprzedzającym obrady sprawowana była w przededniu rocznicy zabójstwa ks. Jerzego. Stąd też w wystąpieniach duchownych wyakcentowano nauczanie dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II i ks. Jerzego.
Sam Zjazd natomiast, ze względu na jego sprawozdawczo – wyborczy charakter, w przeważającej mierze poświęcony był wyłonieniu władz krajowych Związku: Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Praktycznie jednak procedury wyborcze rozpoczęły się dopiero w drugiej części pierwszego dnia obrad. W części pierwszej przybyli goście w swych wystąpieniach zapewnili o wspieraniu osiągnięć jakie dzięki związkowi zostały wprowadzone w ostatnich latach w Polsce. Takie przesłanie wypływało z wypowiedzi Prezydenta RP - Andrzeja Dudy, Premiera Rządu – Mateusza Morawieckiego i Głównej Inspektor Pracy – Pani Katarzyny Łażewskiej – Hrycko.
Istotna decyzja Zjazdu dotyczyła określenia, że następny Zjazd – w 2025 r., w całości poświęcony zostanie sprawom statutowym, a więc określeniu na nowo skutecznej organizacji, struktur i władz, powołania sądu koleżeńskiego, itp. Czas poświęcony wyborom został efektywnie wykorzystany. Jak już wiadomo na kolejną kadencję został wybrany Piotr Duda jako przewodniczący Komisji Krajowej. Wybrano 56 członków Komisji Krajowej i 15 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” reprezentowało 9 delegatów. Z naszego Regionu w składzie Komisji Krajowej znaleźli się: Waldemar Bartosz, Artur Jopek, Wojciech Krasuski i Grzegorz Pietrzykowski.
Do Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrany został Tomasz Zbróg a w Krajowej Komisji Wyborczej zasiada Piotr Ryk.
Również trzem związkowcom z Regionu Świętokrzyskiego przyznany został tytuł „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”” – Helenie Obarze, Stanisławowi Głowackiemu i Bogdanowi Rysiowi.
Przyjęta Uchwała Programowa Związku będzie podstawą do rozwijania działalności w różnych obszarach życia społecznego.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego