NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 40 (1407) z dn. 31 października 2023r.

Porady prawne

Jako pracownicy działu organizacyjnego mamy w swoich zakresach czynności wpisaną współpracę z agencją ochrony w zakresie dozoru budynku. Pracujemy od godziny 7 do godziny 15. Przyjeżdżamy do pracy 20 minut przed godziną 7, żeby odebrać od agencji ochrony klucze i otworzyć zakład pracy. Przy tym zmieniamy się i co tydzień inny pracownik otwiera firmę. Czy pracodawca powinien zaliczać te 20 minut do nadliczbowego czasu pracy?

Zgodnie definicją zawartą w art. 151 § 1 kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obwiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego danego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracą jest w tym zakresie wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy, co jak najbardziej ma miejsce w tej sytuacji. Dodatkowe 20 minut stanowią pracę nadliczbową i powinny być rozliczane według zasad jej dotyczących.
Dodatkowo, w opisanym wyżej przykładzie, praca nadliczbowa nie wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy, a z przyjętej przez pracodawcę organizacji pracy. To zaś jest sprzeczne z przesłankami zlecania pracy nadliczbowej.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność"


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego