NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 40 (1407) z dn. 31 października 2023r.

Prawa i obowiązki zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej

Działaczom związkowym przedstawiamy skondensowany informator dotyczący praw i obowiązków jakimi dysponują związkowe organizacje zakładowe/międzyzakładowe. Uwzględnienie tych przepisów w codziennej praktyce związkowej zapewni skuteczną i zgodną z prawem działalność osób zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.
W przypadkach wątpliwych prosimy o kontakt z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (tel. 41 34 477 03, e-mail: solidarnosc@home.pl).

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

 

1.
Pisemnie powiadomić pracodawcę o liczbie członków organizacji związkowej według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego.
Uwaga: Nie przekazujemy listy imiennej.
Podstawa prawna: art. 251 Ustawa o związkach zawodowych.
Termin realizacji: do 10 stycznia.

2.
Przesłać do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ankietę o liczebności organizacji związkowej według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego.
Podstawa prawna: Uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 10/2000.
Termin realizacji: do 15 stycznia.

3.
Złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację podatkową CIT–8 i CIT 8/0 w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (możemy upoważnić osobę posiadającą tego rodzaju podpis).
Uwaga: Nadal jest możliwe złożenie w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem organizacji, które zatrudniają pracowników składających PIT–11.
Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Termin realizacji: do 31 marca.

4.
Pisemnie powiadomić pracodawcę o liczbie członków organizacji związkowej według stanu na dzień 30 czerwca roku kalendarzowego.
Uwaga: Nie przekazujemy listy imiennej.
Podstawa prawna: art. 251 Ustawa o związkach zawodowych.
Termin realizacji: do 10 lipca.

5.
Przekazać Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe składające się z następujących elementów: Bilans, Rachunek zysków i strat, informacje uzupełniające tj. ogólne o organizacji związkowej i inne uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości. Uchwałę zatwierdzającą bezwzględnie podpisujemy do 30 czerwca. Podpisane sprawozdanie wysyłamy do KAS w terminie 15 dni od daty podjęcia uchwały zatwierdzającej.
Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Termin realizacji: do 15 lipca.

cdn

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego