NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 40 (1407) z dn. 31 października 2023r.

Wiadomości związkowe

Poszerza się działalność związkowa w Jędrzejowie

•    Tak jak pisaliśmy wcześniej NSZZ „Solidarność” objął działalnością związkową Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie. Wpływają dalsze deklaracje zatrudnionych tam pracowników chcących przystąpić do naszego Związku. Jednocześnie kierownik PUP poinformował Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę z organizatorką struktur związkowych w tej jednostce podlegającej organizacyjnie Starostwu Powiatowemu. Jest rzeczą zrozumiałą, że NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na ten zamiar pracodawcy, tym bardziej, że osoba ta jest objęta zgodnie z prawem szczególną ochroną prawną. Jednocześnie organizacja czeka na zakończenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i protokół pokontrolny.

•    Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” objęła swą działalnością kolejny zakład pracy – Komendę OHP w Jędrzejowie.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego