NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 40 (1407) z dn. 31 października 2023r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

XXXI Niedziela zwykła, Rok A, 5 listopada 2023r.
 
Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10 Niewierni kapłani Starego Przymierza
 
1 Tes 2, 7b-9. 13 Owocność apostolatu Pawła
 
Mt 23, 1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy
 
 
 
Chrystus zaprasza każdego człowieka, by stał się Jego uczniem. Uczniem, który pójdzie za Panem, przyjmie Jego Słowo, będzie je rozważać w swoim sercu i pozwoli, by Słowo Boże przemieniało jego wnętrze. Władza, możliwość rozporządzania innymi, nadawania reguł pociąga wielu. Tacy byli faryzeusze, którzy wszystko robili na pokaz, chcieli zbierać pochwały, być nazywanymi nauczycielami. Inny rodzaj władzy pokazuje Jezus. To królowanie przez służbę, pomoc i życie dla innych. Jak ty żyjesz? Zastanów się, czy chcesz poklasku, wywyższania ponad miarę. Czy sprawiedliwie oceniasz zdolności swoje i innych? Czy naśladujesz Chrystusa w tym, że nie odwracasz się od potrzebującego? Poproś Chrystusa, żeby dał ci pokorę, to znaczy umiejętność właściwej oceny siebie i innych. Nasze życie opiera się na prawdzie o Bożym dziecięctwie, na fakcie, że wszyscy jesteśmy córkami i synami Boga. Jezus chce nam przywrócić poczucie wartości oparte na tym prawdziwym fundamencie, ale będzie Mu trudno to zrealizować, jeśli będziemy się wywyższać.
o. Jakub Zawadzki SOCist.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego