NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 41(680)

Człowiek - brzmi dumnie - Kazimierz Pasternak

Człowiek – brzmi dumnie

Kazimierz Pasternak

 

Chcemy mieszkać, pracować i żyć w otoczeniu ludzi życzliwych, wrażliwych na los innych. W natłoku codziennie medialnie nagłaśnianego zła tego rodzaju tęsknota nabiera dodatkowo szczególnego znaczenia. Nie chcemy żyć w ciągłym lęku, zastraszeniu, w obawie o własne zdrowie i życie. Stąd czymś naturalnym staje się promowanie ludzi dobrych w naszym lokalnym środowisku. Temu celowi służą między innymi licznie organizowane plebiscyty i konkursy.

W gminie Morawica od kilku lat wybierany jest „Człowiek miesiąca”. Laur „Człowieka miesiąca marca AD 2008” zdobył Zygmunt Domagała, którego dobrze znają przede wszystkim mieszkańcy gminy Morawica. Od kilku kadencji pełni funkcję radnego. Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Rady Gminy Morawica. Pracuje w miejscowym „Fabecie”. W latach 80-tych i 90-tych tworzył struktury zakładowej „Solidarności”. Był pierwszym przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" w obecnym „Fabecie” powstałym w wyniku przekształcenia Fabryki Domów specjalizującej się głównie w latach 70-tych w produkcji prefabrykatów i tzw. „wielkiej płyty” stosowanej powszechnie w budownictwie wielorodzinnym. O swojej przynależności do NSZZ "Solidarność" zawsze mówi z dumą i zatroskaniem. Na ile mu tylko czas pozwala, aktywnie współpracuje z Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" w „Fabecie” wspierając swoich kolegów w realizacji często bardzo trudnych wyzwań. Jest autorytetem zarówno w swoim miejscu pracy jak i zamieszkania. Zawsze życzliwy dla innych, wrażliwy, stara się maksymalnie najlepiej rozwiązywać bieżące problemy. Obecny przewodniczący zakładowej „Solidarności” w „Fabecie” Zdzisław Borek wyraża się o nim w samych superlatywach. Podobne opinie można usłyszeć od pracowników „Fabetu”.

Dla Zygmunta Domagały nie ma spraw beznadziejnych. Nawet dla najtrudniejszych spraw znajduje rozwiązanie. Pewnie pomaga mu w tym dobra znajomość problemów i autorytet, którym cieszy się zarówno w „Fabecie” jak i w środowisku lokalnej społeczności.

Uroczystość nadania tytułu „Człowiek miesiąca marca AD 2008” w gminie Morawica dla Zygmunta Domagały odbyła się 31 marca br. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Morawica z przewodniczącym Rady i wójtem Marianem Burasem na czele. Obecny był proboszcz nowo utworzonej w Bilczy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza, dyrektorzy szkół, strażacy, młodzież, sportowcy, przedstawiciele kierownictwa „Fabetu”, NSZZ "Solidarność". Z repertuarem piosenki harcerskiej wystąpili harcerze ze szkoły w Bilczy. Słowa pochwały, podziękowania i otuchy do dalszej pracy wypowiadali pod adresem laureata przedstawiciele wszystkich środowisk. Było o czym mówić, bo kilkunastoletnie zaangażowanie Zygmunta Domagały na rzecz zarówno pracowników „Fabetu” jak i lokalnej społeczności jest widoczne, powszechnie znane i doceniane. W wypowiedziach nie brakowało też przykładów wręcz zabawnych i zaskakujących.

Wręczenia dyplomu dokonał wójt gminy Morawica Marian Buras na wniosek kapituły, która czuwa każdorazowo nad wskazaniem kandydata oraz organizacją uroczystości. Drugie wyróżnienie przypadło młodzieżowemu chórowi harcerskiemu z gimnazjum w Bilczy za dokonania regionalne. Podczas uroczystości wręczenia wyróżnień nie zabrakło również poezji specjalnie przygotowanej na tę okoliczność. Warto nadmienić, że tytuł „Człowieka miesiąca lutego” zdobył Józef Snochowski – przewodniczący zakładowej „Solidarności” w Exbudzie i prezes Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej. Gratulujemy laureatom i pomysłodawcom tej inicjatywy. Nieoficjalnie wiadomo, że tym tropem starają się pójść inne miasta i gminy. W przygotowaniu są tego rodzaju inicjatywy już w kilku gminach. Zapewne w nieodległej perspektywie „Buszczanina” tym razem roku a nie miesiąca wybierać będą mieszkańcy Buska –Zdroju.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego