NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1225) z dn. 29 listopada 2019r.

Ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe - Waldemar Bartosz

25 października bieżącego roku pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób mieli obowiązek wybrać podmiot zarządzający Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Kolejny termin, to 12 listopada, do tego dnia pracodawcy mają zapisać pracowników do wybranego PPK. Czynność ta odbywa się automatycznie. Zostaną do niego wpisani ci pracownicy, którzy nie złożyli u pracodawcy oświadczenia o rezygnacji.
Od 1 stycznia 2020 r. do programu zaczną dołączać firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Firmy te umowę o zarządzanie PPK podpiszą do 20 kwietnia a umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników do 11 maja. Włączanie do programu mniejszych firm i instytucji potrwa do 2021 r.
Wielu pracowników ma trudności z podjęciem decyzji, czy będzie odkładać pieniądze na koncie PPK. Należy więc  przypomnieć, że dla firm udział w PPK, jest obowiązkowy, natomiast pracownicy mają wybór. Mogą zostać w PPK i gromadzić oszczędności na przyszłość lub też zrezygnować  z programu. Aby świadomie podjąć decyzję trzeba uświadomić sobie jakie ewentualne korzyści daje program PPK. Pracownicy są zapisywani do programu automatycznie, zostaną z niego wypisani, jeśli złożą u pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z PPK. Procedura ta powtarzać się będzie co 4 lata. Jeśli w tym czasie pracownik zmieni zdanie, po prostu zacznie odkładać pieniądze na swoim koncie, jeśli nie – będzie mógł ponownie zrezygnować.
Celem PPK jest zachęcanie do oszczędzania na przyszłą dodatkową emeryturę. W systemie tym pracownicy odkładają 2% swojego wynagrodzenia brutto miesięcznie i mogą zwiększyć składkę do maksymalnie 4%. Pracodawca dopłaca do tego 1,5% wynagrodzenia brutto i może dobrowolnie zwiększyć dopłatę o kolejne 2,5%. Ze Skarbu Państwa na konto pracownika wpłynie jednorazowo 250 zł po przystąpieniu do programu i następnie co roku o kolejne 240 zł.
Oczywiście aby program ten miał realny wpływ na powiększenie kwoty przyszłej emerytury, odkładanie pieniędzy musi potrwać kilkadziesiąt lat. Zainteresowani programem mogą być przede wszystkim młodsi pracownicy. Według analityków, przy zarobkach na poziomie średniej krajowej można dzięki PPK odłożyć w ciągu 20-30 lat nawet do 200 tys. złotych.
Istotną okolicznością jest też to, iż zebrane środki w ramach PPK są dziedziczone a więc są własnością pracownika. Od niego też zależy czy zdecyduje się on na taką formę oszczędzania.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego