NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1225) z dn. 29 listopada 2019r.

Laureaci XII konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

12 listopada br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej XII edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Komisja oceniła nadesłane wnioski biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników. Konkurs jest organizowany przez NSZZ "Solidarność" pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.
Komisja wybrała 17 firm XII edycji, które otrzymają certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Wśród laureatów są dwie firmy z Regionu Świętokrzyskiego: Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o.- powtórnie uhonorowana certyfikatem oraz Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A, która już po raz czwarty otrzymuje ten certyfikat.

Oto wykaz wszystkich pracodawców z terenu objętego działaniem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", którzy w dwunastu edycjach konkursu zostali uhonorowani tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”:

 

Lp

Laureat

Siedziba firmy

Edycja konkursu

1.                   

Zakłady Metalowe "MESKO" S.A.

Skarżysko-Kamienna

I

2.                   

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

II

3.                   

Nadleśnictwo Włoszczowa

Włoszczowa

II

4.                   

CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Ostrowiec Świętokrzyski

III

5.                   

Odlewnie Polskie S.A.

Starachowice

IV

6.                   

Dolina Nidy Sp. z o.o

Leszcze

V

7.                   

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

V

8.                   

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Kielce

V

9.                   

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o.

Kielce

VI

10.               

NSK Bearings Polska S.A.

Kielce

VI

11.               

Dom Pomocy Społecznej

Włoszczowa

VII

12.               

Odlewnie Polskie S.A.

Starachowice

VII

13.               

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Kielce

VII

14.               

Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Kielcach

Kielce

VIII

15.               

Mesko Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna

VIII

16.               

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

IX

17.               

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Kielce

X

18.               

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna

X

19.               

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

Jędrzejów

X

20.               

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie

Grzybów

XI

21.               

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

Kielce

XI

22.               

Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o.

Kielce

XII

23.               

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

XII

 

Akcja Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez „NSZZ "Solidarność" w 2007r. Pierwszą edycję konkursu honorowym patronatem objął prezydent Lech Kaczyński. Od tamtej pory akcja jest organizowana pod patronatem urzędującego Prezydenta RP.

Pracodawców do udziału w konkursie zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”. Zwycięzców wyłania Komisja Certyfikacyjna, w której znajdują się m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

O certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” mogą się ubiegać pracodawcy, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Certyfikatem można się posługiwać przez trzy lata od daty przyznania.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego