NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1225) z dn. 29 listopada 2019r.

Porady prawne

Pracodawca wydał pracownikowi błędne świadectwo pracy. Czy w związku z tym pracownik może zgłosić roszczenie o odszkodowanie?

Odszkodowanie za niewłaściwie wydane świadectwo pracy przysługuje w sytuacji, w której pracownik poniósł z tego powodu szkodę. Za szkodę uważa się w tym przypadku np. utratę zarobków spowodowaną pozostawaniem bez pracy na skutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jeśli pracownik wykaże taką szkodę, może liczyć na odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z powodu błędnej treści świadectwa. Odszkodowanie to nie może być przyznane za okres dłuższy niż 6 tygodni.


Były pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o przygotowanie dla niego kopii całości dokumentacji pracowniczej. Jaki termin ma pracodawca na spełnienie żądania pracownika?

Pracodawca ma 30 dni na wydanie byłemu pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej. Czas ten liczy się od dnia otrzymania przez pracodawcę wniosku w tej sprawie. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli z takim wnioskiem wystąpi obecnie zatrudniony pracownik.


Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego