NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1225) z dn. 29 listopada 2019r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

I Niedziela Adwentu, rok A (1.12.2019 r.)
Iz 2, 1-5  Pokój królestwa Bożego
Ps 122(121), 1-2, 4-5, 6-7, 8-9 (R.: por. 1)   Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Rz 13,11-14  Zbliża się nasze zbawienie
Akl. przed Ew. (Ps 85(84), 8):  
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam zbawienie.
Mt 24, 37-44  Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa  
 
Bliskie jest nasze ZBAWIENIE – JEZUS CHRYSTUS! 
Adwent to czas intensywnego przygotowywania, oczekiwania, czuwania na przyjście Jezusa Chrystusa! Jak zauważyli to już Ojcowie Kościoła, są trzy przyjścia Jezusa.
Pierwsze związane jest z Wcieleniem Syna Bożego, który stając się człowiekiem, zbawił nas-ludzi od grzechów przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dla naszego usprawiedliwienia. Drugie dotyczy nieznanej nam przyszłości i nazywa się Paruzją. To ostateczne przyjście Chrystusa na końcu dziejów świata na ziemi, będące ostatecznym objawieniem się Chrystusa Pana w swojej Chwale. Na przeżycie tych dwóch wydarzeń przygotowuje nas liturgia Kościoła, szczególnie w czasie Adwentu. Pierwsze wydarzenie przyswajamy sobie i głębiej przyjmujemy w czasie Narodzenia Pańskiego. A drugie jest wciąż przed nami. Pomiędzy tymi dwoma przyjściami Chrystusa, ma miejsce trzecie przyjście Jezusa, które może się dokonywać dzisiaj, przez głoszenie i przyjęcie słowa Bożego oraz przez przyjęcie Chrystusa w Sakramentach, a szczególnie w każdej Eucharystii. Rozumiejmy chwilę obecną, nasze zbawienie - Jezus Chrystus jest coraz bliżej, czuwajmy i módlmy się z tęsknotą, oczekując na Niego, gotowi, by Go przyjąć, tak, jak dzisiaj do nas przychodzi! Idźmy z radością na spotkanie Jezusa-Pana, szukajmy Go w tym czasie nowego Adwentu, całym sobą. On pierwszy już wychodzi nam na spotkanie!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!
Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego