NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1268) z dn. 20 listopada 2020r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Niedziela, rok A, 22.11.2020 r.
Ez 34, 11-12. 15-17 Chrystus zna swoje owce
Ps 23(22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b)  Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego.
1 Kor 15, 20-26. 28 Królestwo Boże
Akl. przed Ew. (Mk 11, 9c. 10a): 
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Mt 25, 31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
 
JEZUS, KRÓL Wszechświata, który PANUJE przez MIŁOŚĆ!
JEZUS, w tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego przez dzisiejszą uroczystość i towarzyszące jej słowo BOŻE, ukazuje nam na nowo siebie jako KRÓLA Wszechświata, który w odróżnieniu wszystkich innych władców, królów tego świata, PANUJE tylko przez MIŁOŚĆ. W Jego Królestwie, do którego zaprasza wszystkich ludzi, liczy się tylko Jego MIŁOŚĆ, którą można przyjąć i iść Jej drogą w głąb Królestwa, albo odrzucić i skazać się na ryzyko samopotępienia bez MIŁOŚCI. JEZUS to KRÓL, który stoi po stronie najmniejszych i najbardziej potrzebujących swoich braci i sióstr, dlatego śmie mówić: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. ON jest DOBRYM KRÓLEM, DOBRYM PASTERZEM i z Nim nie brak nam niczego, co prawdziwie ludzkie i BOŻE. ON zna nas DOSKONALE przez MIŁOŚĆ, która nas szuka, aż nas znajdzie i poprowadzi dalej drogą Jego MIŁOŚCI. Czas, który przemija to odkrywanie MIŁOŚCI CHRYSTUSA, która NIE PRZEMIJA, ale wprowadza nas już w WIECZNOŚĆ na ziemi, prowadząc nas do naszych braci i sióstr, aby im usłużyć jak SAMEMU CHRYSTUSOWI. Śpieszmy się kochać CHRYSTUSA, w naszych bliskich, w naszych braciach i siostrach, szczególnie w tych najmniejszych i najsłabszych, którzy nas potrzebują już od poczęcia, aż po sędziwy wiek, aż do śmierci i dalej. Nie pozwólmy, aby czas epidemii, skrócił ten czas MIŁOŚCI!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  - Ks. Konrad Walerczak

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego