NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1363) z dn. 22 listopada 2022r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 15 listopada 2022 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjęło zamiar redukcji 860 miejsc pracy w MAN BUS Sp. z o.o w Starachowicach.
Decyzja Zarządu firmy o przeniesieniu w obecnym czasie poważnej części produkcji autobusów ze Starachowic do Turcji nie jest z pewnością podjęta przypadkowo. Zapowiedzi pogorszenia kondycji ekonomicznej ze względu na ceny nośników energii sprzyjają takim decyzjom. Pamiętać jednak trzeba, że obecność od kilku lat tureckiego menagmentu w starachowickim MAN-ie, w odbiorze społecznym oznaczała właśnie przygotowania do takiej translokacji. Również stosowany sposób zatrudnienia wielu pracowników (umowy okresowe, agencyjne) oznacza nietrwały, łatwy do rezygnacji sposób zatrudnienia ułatwiający likwidację miejsc pracy. Wszystkie te okoliczności niepokoją, zarówno pracowników MAN-a jak i szerokie rzesze społeczne.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do władz spółki, do miejscowego samorządu różnych szczebli o stworzenie warunków do zmniejszenia wielkości odejść z pracy.
Jednocześnie deklarujemy pomoc merytoryczną dla Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS w trakcie ewentualnych negocjacji wynikających z przepisów prawa.
Jesteśmy przekonani, że solidarna postawa wspierająca pracowników zaniepokojonych utratą pracy jest wyzwaniem i powinnością instytucji i organizacji szeroko rozumianego rynku pracy.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego