NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1363) z dn. 22 listopada 2022r.

Wzrośnie kilometrówka. Szykuje się zmiana przepisów - Marta Śnioch

Zwiększą się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Rząd szykuje zmianę przepisów.
Trwają prace nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 308). Zmianie ma ulec wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.
Projektowana zmiana przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:
1) dla samochodu osobowego:
- o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł);
- o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł);
2) dla motocykla - 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);
3) dla motoroweru - 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).
Aktualne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązują od 14 listopada 2007r. Propozycja nowych stawek została przygotowana na podstawie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego w 2019r., a następnie zwaloryzowana zgodnie z komunikatami GUS dotyczącymi średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych - opublikowany 13 października 2022 r. na www.legislacja.gov.pl


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego