NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1363) z dn. 22 listopada 2022r.

Już 500 numerów

Wiadomości Związkowe. Pismo MOZ NSZZ "Solidarność" w MAN Bus - PKC GROUP POLAND - APLEONA - EURO VIG w Starachowicach, którego redaktorem prowadzącym jest Jan Seweryn ma swój jubileusz, bowiem ukazało się już 500 numerów tej związkowej gazetki.
Gazetka jest niejako kontynuacją Wiadomości Związkowych wydawanych w latach 1980-1981 przez Komisję Fabryczną NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Stan wojenny przerwał wydawanie tego pisma. W 2000 roku nastąpiły zmiany własnościowe fabryki, dużą część FSC przekształconej w międzyczasie w STAR S.A. – wykupił niemiecki koncern MAN. W nowej firmie powstała „Solidarność”, która podjęła decyzję o kontynuacji wydawania informatora związkowego i powierzyła to ówczesnemu przewodniczącemu Andrzejowi Prusiowi. Pod jego redakcją ukazało się od 13 grudnia 2000 roku cztery numery, po czym, od piątego numeru (24 kwietnia 2002r.), redagowanie przejął Jan Seweryn, który do dziś prowadzi Wiadomości Związkowe i jest autorem większości tekstów. Współpracuje z J. Sewerynem Małgorzata Żłobecka a składem zajmuje się Remigiusz Przygoda.
Pierwsze numery „Wiadomości Związkowych” wydawane były w nakładzie 150 egzemplarzy, dzisiaj 1200. Rocznie jest wydawanych około 25 numerów. Gazetka jest również rozsyłana na prywatne adresy mailowe do ponad 700 osób, które zadeklarowały, że chcą ją w tej formie otrzymywać. Istnieje także skrócona, plakatowa wersja gazetki. Z pismem można się również zapoznać na facebookowym profilu organizacji związkowej.
Z okazji jubileuszu kierujemy do autorów i twórców tego związkowego pisma gratulacje wyrażając również nadzieję, że będą kolejne jubileusze.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego