NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1363) z dn. 22 listopada 2022r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

I Niedziela Adwentu, rok A, 27.11.2022 r.
Iz 2, 1-5  Pokój królestwa Bożego
Ps 122(121), 1-2, 4-5, 6-7, 8-9 (R.: por. 1)   Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Rz 13,11-14  Zbliża się nasze zbawienie
Akl. przed Ew. (Ps 85(84), 8):
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam zbawienie.
Mt 24, 37-44  Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa  

 

 
Przybliża się nasze ZBAWIENIE – JEZUS CHRYSTUS!
Nowy Adwent to czas intensywnego przygotowywania, oczekiwania, czuwania na PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA! W tym nowym zarazem roku liturgicznym, szczególną pomocą na drodze naszego przygotowywania się na spotkanie z JEZUSEM, będzie Kościół. „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – oto motto tego roku duszpasterskiego. To Kościół Jezusa Chrystusa najlepiej przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem, któremu służy i na którego zawsze wskazuje. Jak zauważyli to już Ojcowie tego Kościoła, warto przypomnieć, że są trzy rodzaje PRZYJŚCIA JEZUSA.
Pierwsze związane jest z WCIELENIEM SYNA BOŻEGO, który stając się człowiekiem, zbawił nas-ludzi od grzechów przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dla naszego usprawiedliwienia. Drugie dotyczy nieznanej nam jeszcze przyszłości i nazywa się PARUZJĄ. To ostateczne przyjście Chrystusa na końcu dziejów świata na ziemi, będące ostatecznym objawieniem się CHRYSTUSA PANA w swojej Chwale. Na przeżycie tych dwóch wydarzeń przygotowuje nas liturgia Kościoła, szczególnie w czasie Adwentu. Pierwsze wydarzenie przyswajamy sobie i głębiej przyjmujemy w czasie NARODZENIA PAŃSKIEGO. A drugie jest wciąż przed nami. Pomiędzy tymi dwoma przyjściami Chrystusa, ma miejsce trzeci rodzaj przychodzenia JEZUSA, które dokonuje się dzisiaj, przez głoszenie i przyjęcie słowa BOŻEGO oraz przez przyjęcie CHRYSTUSA w Sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Rozumiejmy chwilę obecną, nasze ZBAWIENIE-JEZUS CHRYSTUS jest coraz bliżej, czuwajmy i módlmy się z tęsknotą, oczekując na NIEGO, gotowi, by GO przyjąć, tak, jak dzisiaj do nas PRZYCHODZI! Idźmy z radością na spotkanie JEZUSA-PANA, szukajmy GO w tym czasie nowego Adwentu, całym sobą. ON PIERWSZY JUŻ WYCHODZI nam na spotkanie! Wierzę w Kościół Chrystusowy, który przygotowuje mnie, nas na każde przychodzenie JEZUSA!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! - ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego