NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 43 (1316) z dn. 23 listopada 2021r.

O równości i szacunku - Waldemar Bartosz

Prawo polskie, szczególnie Konstytucja RP stanowi, iż w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje równość kobiet i mężczyzn. Artykuł 33 Konstytucji głosi, że „Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym” oraz, że „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości”.
Jednocześnie w Radzie Unii Europejskiej w połowie bieżącego roku odbyła się debata w zakresie procedowania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę.
Jeśli przyjrzymy się danym statystycznym ogłoszonym przez europejski GUS (Eurostat), zobaczymy jak ten problem wygląda w różnych państwach naszego kontynentu. Okazuje się więc, że w skali europejskiej kobiety zarabiają średnio 14,1 procent mniej od mężczyzn. Według polskiego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce wynosiła 8,5 procent i była niższa od średniej europejskiej o 5,6 procenta. Generalnie jesteśmy w czołówce państw o względnej równowadze między płacami. Lepiej niż w Polsce pod tym względem jest w: Luksemburgu (1,3 procent), Rumunii (3,3 procent), Włoszech (4,7 procent). Największe dysproporcje w płacach na niekorzyść kobiet występują w: Estonii (21,7 procent), Łotwie (21,2 procent), Austrii (19,9 procent), Niemczech (19,2 procent). Analitycy przypuszczają, iż relatywnie niższe uposażenie kobiet w naszym kraju wnika z kilku powodów. Jednym z nich są okresy opieki nad małym dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin i preferowanie przez panie bardziej stabilnego zatrudnienia lecz mniej opłacalnego – administracja zarówno państwowa jak i obsługa firm jest zdominowana przez kobiety.
Jednocześnie jeśli przyjrzymy się kategorii awansu zawodowego kobiet, to zauważamy, że w Polsce kobiety bardzo często zajmują stanowiska kierownicze, prestiżowo atrakcyjne. W Unii Europejskiej Polska jest druga pod względem ilości kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jak podaje Eurostat w III kwartale 2020r. w naszym kraju kobiety zajmowały 44 procent stanowisk kierowniczych. Najlepiej pod tym względem jest na Łotwie (45 procent), nieźle na Węgrzech, Słowenii i Szwecji (wszędzie po 42 procent). Najniższy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych zaobserwowano w Chorwacji (24 procent), Holandii (26 procent) i na Cyprze (27 procent).
Sygnalizowane dane pokazują, iż w Polsce społeczna sytuacja kobiet jest niezła a w porównaniu z innymi państwami w Europie wręcz bardzo dobra. Biorąc pod uwagę okoliczności prowadzenia domów przez panie właśnie, należy się więc płci pięknej złożenie wyrazów szacunku.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego