NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 43 (1316) z dn. 23 listopada 2021r.

Z posiedzenia Zarządu Regionu - Kazimierz Pasternak

9 listopada 2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Po krótkim wprowadzeniu i przegłosowaniu porządku obrad, Waldemar Bartosz – przewodniczący „Solidarności” Świętokrzyskiej przedłożył pod głosowanie stanowisko ws. sytuacji na granicy Polski z Białorusią, z wyrazami solidarności z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, policją broniącymi w dzień i noc niepodległości, integralności państwa przed wrogimi działaniami ze strony Łukaszenki. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.
Następnie prowadzący obrady realizując pokontrolne zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” zaproponował treść uchwał porządkujących kwestie zarówno powołania jak i regulaminu Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego. Przewodniczącym Rady Funduszu jest Mieczysław Gójski, zastępcą Wojciech Krasuski a sekretarzem Krystyn Toczyłowski. Zwrócił się także z apelem, aby usprawnić realizację corocznego obowiązku przesyłania dwukrotnie do Regionu przez zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” ankiet o liczbie członków. To jeden z obowiązków.
W kolejnym punkcie posiedzenia znalazły się sytuacje konfliktowe z podziałem na branże i zakłady pracy. Nadal rozwiązania, na szczeblu rząd – „Solidarność” krajowa wymaga ciągły brak realizacji porozumienia płacowego w oświacie, zawartego z rządem. Jak na razie, trwa impas w tej sprawie. Pozytywnie zostało ocenione porozumienie płacowe, już uzgodnione, miedzy Ministerstwem Zdrowia a NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia, ustalające m.in. poziom minimalnej płacy dla wszystkich pracowników tego sektora, z pracownikami obsługi włącznie.
Nie rozwiązany jest problem podwyżek wynagrodzeń w szeroko pojmowanej budżetówce, z inspekcjami i strategicznie ważnymi działami administracji, i odpowiadającymi za całodobową obsługę alarmowego łącza „112” ratującego zdrowie i życie obywateli. W efekcie pracownicy ci, otrzymujący przez lata minimalne wynagrodzenie, po prostu masowo rezygnują z pracy. Dla przypomnienia NSZZ „Solidarność” żąda 12% podwyżki dla tej grupy pracowników, zaś w projekcie budżetu na przyszły rok jest propozycja zaledwie 4% podwyżki.
Omawiając konflikty zakładowe, przewodniczący Waldemar Bartosz przypomniał bezprawne zwolnienie pięciu pracowników w starachowickim Ekomedia (sprawa w sądzie i Państwowej Inspekcji Pracy).
Wskazał na sytuację w Exbud Konstrukcje Sp. z o.o. w Kielcach, gdzie planowane są zmiany w komisji Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Zwrócił uwagę na brak podwyżek wynagrodzeń, z pewnymi wyjątkami, pracowników w placówkach kultury. Wymaga to m.in. zagwarantowania odpowiednich środków w budżetach na przyszły rok. Stanisław Zalewski – przewodniczący „Solidarności” w „Siarkopolu” w  swojej wypowiedzi podkreślił brak usunięcia z obiegu zakładowego tzw. dodatku wyrównawczego do płacy minimalnej, wypłacanego grupie ponad stu pracowników, wskazał na rychłą możliwość zawarcia porozumienia płacowego z Zarządem firmy. Wyraził nadzieję, że uda się zmienić obowiązujące prawo geologiczne i górnicze w taki sposób, aby zagwarantować eksploatację siarki przez kolejne dziesięciolecia.
Jan Seweryn – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w starachowickim MAN-ie nie wykluczył w swojej wypowiedzi potencjalnego konfliktu związanego z elastycznym czasem pracy, groźbą zwolnień i propozycjami niskich podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. Wskazał na kilka postępowań sądowych, które aktualnie mają miejsce.
Następnie prowadzący posiedzenie Zarządu szczegółowo omówił program związany z 40. rocznicą zbrodni stanu wojennego. Program rocznicowy w Kielcach jest realizowany w dniach 10-14 grudnia br. (szczegóły w związkowej publikatorni). Mszy świętej koncelebrowanej w kieleckiej Bazylice Katedralnej, 13 grudnia br., o godz. 18.00, w intencji ofiar stanu wojennego będzie przewodniczył i wygłosi homilię Biskup Kielecki Jan Piotrowski.
W ramach mozolnie kształtowanego Świętokrzyskiego Szlaku „Solidarności” przewodniczący zaapelował o aktywność i ewidencję tych miejsc, które w tworzeniu „Solidarności” odegrały znaczącą rolę i są zapamiętane przez lokalne społeczności.
Wszyscy zostali zaproszeni do świętowania, wraz z wywieszeniem flag narodowych, 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zarząd został następnie zapoznany z ofertą szkoleń adresowanych do związkowców oraz sip. Mieczysław Gójski zrelacjonował trwające przygotowania do Konkursu wiedzy o NSZZ „Solidarność”.
Kolejne posiedzenie zarządu zostało zaplanowane na siódmego grudnia 2021r.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego