NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 43 (1316) z dn. 23 listopada 2021r.

Stanowisko Komisji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" przy Delegaturze ZRŚ w Skarżysku-Kamiennej

 

Komisja Związkowa Emerytów i Rencistów
NSZZ "Solidarność"
przy Delegaturze ZRŚ w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna, 10.11.2021r.
 
Stanowisko poparcia nr 1/10/2021
 
Członkowie Komisji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy Delegaturze Zarządu Regionu Świętokrzyskiego w Skarżysku-Kamiennej widzą i doceniają ciężką pracę i ogromne zaangażowanie służb mundurowych strzegących naszej granicy z Białorusią.
Funkcjonariuszom służby granicznej, wojska polskiego, policji i straży pożarnej stojącym na straży obronności naszego kraju przekazujemy wyrazy poparcia, uznania i wdzięczności za poniesiony trud.
My związkowcy, jesteśmy dumni z Waszej postawy względem obrony suwerenności granic naszej ukochanej Ojczyzny i ochrony polskiego narodu. Jesteśmy przekonani, że mundur polskiego żołnierza, czy mundury innych formacji zawsze powinny być dumą i otoczone szacunkiem przez wszystkich uczciwych polskich patriotów.
Jednocześnie wzywamy nasze koleżanki i kolegów związkowców do poparcia działań wszystkich jednostek, które pełnią odpowiedzialną służbę w obronie naszych granic.
 
Ze Związkowym Pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji Związkowej
Zdzisław Ślusarczyk
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego