NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1182) z dn. 7 grudnia 2018r.

Rozwój związku - Kazimierz Pasternak

Jednym z priorytetów w działalności organizacji związkowych w każdym czasie jest troska o stan liczebny. Nie od dziś wiadomo, że im liczniejsza organizacja związkowa, to jej skuteczność w działaniu wzrasta. Jest to jeden z warunków stałego doskonalenia oferty związkowej w zakresie stałej poprawy standardów pracy w sferze zarówno indywidualnego (adresowanego wyłącznie do osób zrzeszonych w organizacji związkowej) jak i grupowego prawa pracy. Uzwiązkowieniem na co dzień nie można zajmować się wyłącznie po amatorsku, według już mało skutecznych metod. Nie można zrzucać tego obowiązku wyłącznie na barki przewodniczącego organizacji związkowej. Metody działania w tym zakresie jeszcze kilka lat temu skuteczne dzisiaj mogą okazać się nieprzydatne. Zmieniają się postawy ludzkie, oczekiwania, wzrasta niejednokrotnie konkurencja i często pracodawca nie ułatwia zadania, starając się wszelkimi sposobami utrudnić organizowanie związku zawodowego w zakładzie. Organizowaniem związku zawodowego nie może zajmować się jedna osoba, nawet działacz związkowy - bez przygotowania, koniecznych predyspozycji, czy umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich i nie zrażania się chwilowymi niepowodzeniami. Mimo wszystko nikt nie jest zwolniony z troski o pozyskiwanie nowych osób do związku zawodowego, bez względu na pełnioną funkcję, staż związkowy. Ma to być wspólna sprawa z dobrze do tej pracy przygotowanymi kolegami, którzy specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozyskują chociażby w trakcie szkoleń poświęconych tej problematyce. Szkolenia takie już się odbyły w Starachowicach, Włoszczowie i Kielcach. Prowadzi je Ireneusz Pszczoła, ekspert Działu Organizacji Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Uczestnicy tych szkoleń nie tylko pozyskują konieczną wiedzę, ale także doskonalą umiejętności praktyczne w trakcie zajęć warsztatowych. W planie, od nowego roku jest kilkanaście tego rodzaju szkoleń adresowanych szczególnie do zakładowych organizacji związkowych. Każda, bez wyjątku organizacja związkowa po otrzymaniu pisemnej informacji o dacie i miejscu szkolenia nie może tego lekceważyć i udawać, że jest to zajęcie zbędne. Tego rodzaju postawa jest nie do przyjęcia. Niestety, wymienione szkolenia zostały, wprawdzie przez nieliczną grupę, ale jednak, zakładowych organizacji związkowych zlekceważone. Nie pomogły dodatkowe rozmowy a zapewnienia o obecności na szkoleniu okazały się ledwie pustą obietnicą. Będzie można to nadrobić, bo najważniejsza jest skuteczność działalności związkowej. Jest dużo do zrobienia w tej kwestii. Stąd bez profesjonalizmu na tym polu trudno będzie osiągnąć widoczne efekty.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego