NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1182) z dn. 7 grudnia 2018r.

Podium dla najaktywniejszych - Kazimierz Pasternak

W dostojnych murach Muzeum Narodowego w Kielcach – dawny Pałac Biskupów Krakowskich, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i w przededniu setnej rocznicy powołania Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się uroczysta gala (23 listopada 2018r.) poświęcona podsumowaniu działań prewencyjnych realizowanych w roku 2018 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Słowa powitania i podziękowania do licznie zgromadzonych uczestników skierowała Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski i Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach. W Konkursie na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy najwyższy stopień podium przypadł tym razem dla Roberta Lisa – Społecznego Inspektora Pracy z Nordkalk Sp. z o.o – Zakład w Miedziance. Drugi stopień podium przypadł Izabeli Treli – Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie – zgłoszonej do konkursu przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Staszowie, której przewodniczącym jest Marek Poniewierka. Dyrektorem szkoły jest Dariusz Kabalski. Trzecie miejsce w prestiżowym, ogólnowojewódzkim konkursie zajął Jerzy Wójcik – Społeczny Inspektor Pracy z Wodociągów Koneckich. Wyróżnieniem została uhonorowana Halina Kapuścińska - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, zgłoszona do konkursu przez pracodawcę, na co dzień – Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Nagrody laureatom wręczali m.in.: Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach i Waldemar Bartosz – Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas gali zostały podsumowane konkursy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, którego zwycięzcą w grupie zakładów do 250 pracowników została Cementownia Dyckerhoff Sp. z o.o w Nowinach, równoległy laureat Konkursu Ogólnopolskiego i Spółdzielnia Mleczarska w Końskich – w grupie zakładów powyżej 250 zatrudnionych. W zakładach tych funkcjonują, na co dzień, organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” i społeczna inspekcja pracy. W konkursie „Buduj bezpiecznie” pierwsze miejsce zajął Budimex S.A.

Podsumowane zostały również działania prowadzone w ramach kampanii prewencyjno – kontrolnej adresowane do zakładów produkujących wyroby tartaczne i z drewna. Sfinalizowane zostały także: program prewencyjny pod nazwą „Prewencja wypadkowa” adresowany do pracodawców, u których zaistniały zdarzenia wypadkowe oraz program edukacyjny pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”, którego adresatem byli uczniowie szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Finaliści wymienionych konkursów i programów zostali wyróżnieni a organizatorzy gali - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, zadbali o pamiątkowe zdjęcia i promocję w mediach.

Z recitalem fortepianowym podczas gali wystąpiła pianistka Edyta Piwowarczyk z Filharmonii Świętokrzyskiej. Dla zainteresowanych była możliwość zwiedzenia z fachowym komentarzem przewodnika muzeum, interesującej wystawy poświęconej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości z unikatowym sztandarem NSZZ „Solidarność” włącznie.

Wymienione przedsięwzięcia mają jeden cel – poprawę warunków pracy w województwie świętokrzyskim. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach uczestniczy w budowaniu praworządności nie tylko za pomocą nadzoru i kontroli, ale także prowadzi bieżący dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje pomoc, szczególnie doradczą i bierze udział w upowszechnianiu dobrych praktyk na rzecz pracy bezpiecznej, czego dowodem jest podsumowująca gala.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego