NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1182) z dn. 7 grudnia 2018r.

Strategia funkcjonowania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022

DZIAŁ OBSŁUGI  REGIONU

 

Lp.

ZADANIA

CELE

PLAN  DZIAŁANIA

HARMONOGRAM

I

Finanse:

- składki,

- fundusze,

- wydatki,

- inne wpływy.

Zrównoważenie wpływów i wydatków.

Realizacja uchwały finansowej.

Okresowe rozpatrywanie inwestowania w fundusze.

Dział finansowy:

Wpływy: monitorowanie składek pod względem czasowym jak również ilościowym.

Wydatki: dyscyplina finansowa, zmniejszenie kosztów.

- na bieżąco

II

Majątek

(stan aktualny)

Dokonywanie corocznych spisów z natury całego majątku ZR i poszczególnych Delegatur.

Zespół Obsługi Regionu

Szefowie Delegatur

I kw. 2019

I kw. 2020

I kw. 2021

I kw. 2022

III

Dokumentacja, ewidencja.

- Ewidencja dokumentów, rejestr elektroniczny organizacji związkowych i sekcji branżowych.

- Obieg dokumentów.

Uaktualnianie na bieżąco rejestru Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, sekcji branżowych.

Składanie ankiet przez szefów Delegatur.

Dyrektor zespołu Obsługi Regionu

Poszczególne działy

Szefowie Delegatur

- na bieżąco

- 2 razy do roku:

 do 15 czerwca

 do 15 grudnia

 

IV

Administracja  kadrowa.

- kontrola zasadności wszystkich stanowisk pracy w Zarządzie Regionu

Zrównoważenie budżetu (wpływy i wydatki).

Zatrudnienie zgodne z możliwościami ekonomicznymi ZR.

Przewodniczący ZR

Zespół Obsługi Regionu

Prezydium

Sekretarz - Skarbnik

- na bieżąco


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego