NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1182) z dn. 7 grudnia 2018r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

II NIEDZIELA ADWENTU, ROK C (9.12.2018r.)

Ba 5,1-9 W drodze do nowego Jeruzalem

Ps 126(125),1-2ab.2cd i 4.5-6 (R.: 3) Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Flp 1,4-6.8-11 Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Akl. przed Ew.: Łk 3,4.6 Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Łk 3,1-6 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

 

Przygotowujmy drogę Jezusowi-Panu, prostujmy nasze ścieżki dla Niego.

Wpatrujmy się w Jezusa-Zbawienie Boże!

 

Bóg kieruje dzisiaj swoje słowo do Kościoła, jak kiedyś skierował je do Jana Chrzciciela. „Głos wołający na pustyni” to głos Kościoła na pustyni współczesnego świata, który umiera bez Boga. Kościół przygotowuje nas w czasie Adwentu na spotkanie z przychodzącym Jezusem Mesjaszem, czyli Chrystusem przez słowo Boże, sakramenty m.in. pojednania i pokuty, Eucharystii. Na nowo, na naszych oczach wypełniają się słowa proroków: Barucha z pierwszego czytania i Izajasza cytowane w Ewangelii. „Zgromadzone na słowo Świętego” nowe Jeruzalem, żywy Kościół raduje się, że „Bóg o nich pamiętał”. Bóg prowadzi przez swoje słowo nowy lud, który „prowadzi do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem”. To światło chwały objawia się w Jezusie Chrystusie, na którego wskazuje i któremu przygotowuje drogę Jan Chrzciciel i Kościół. Słysząc głos Ewangelii, głoszonej przez Kościół, spotykamy przez wiarę i kontemplację Osobę Jezusa!

Oto On-Chrystus, „Zbawienie Boże” nadchodzi, wyjdźmy Mu na spotkanie

 

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! 

Ks. Konrad Walerczak


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego