NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1183) z dn. 14 grudnia 2018r.

Ugoda - Kazimierz Pasternak

Ugoda finalizuje spory międzyludzkie. Jest instytucją fakultatywną. Funkcjonuje w obrocie prawnym. Ma zastosowanie zarówno w indywidualnych jak i zbiorowych sporach między stronami. W prawie pracy ugoda  pozwala na możliwie krótkie, bezkosztowe i pozasądowe sfinalizowanie problemu konfliktowego. Ustawa, kodeks pracy umożliwia funkcjonowanie w środowiskach prawniczych swoistego arbitrażu, jakim są zakładowe komisje pojednawcze. Ich status, uprawnienia, strony i sposób powoływania określa wymieniona ustawa. Nie ma żadnych fundamentalnych przeszkód, aby tego rodzaju komisje pojednawcze funkcjonowały u każdego pracodawcy, gdzie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa. Komisja rozpatruje sprawy sporne z zakresu indywidualnego prawa pracy. Jest następnym etapem rozpoznania sporu. Zawarta ugoda zaopiniowana przez sąd ma rangę orzeczenia sądowego z możliwością egzekwowania potencjalnych roszczeń. Brak ugody nikomu nie zamyka możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami. Pozostaje pytanie, dlaczego tak znikoma liczba pracodawców i organizacji związkowych jest zainteresowana powołaniem tego ważnego z punktu widzenia zasad praworządności i oczekiwanych relacji międzyludzkich szczególnie w środowiskach pracy, gdzie wzajemne zaufanie, kultura pracy, sprawiedliwość i wzajemny szacunek jest deficytową wartością z negatywnym wpływem na ostateczny rozwój zakładu. Postępowanie  przed komisją pojednawczą umożliwia stronom konfliktu najczęściej pracodawcy i pracownikowi sięgnięcie po dialog z udziałem arbitra, przeanalizowanie od początku problemów leżących u podstaw sporu. Postępowanie umożliwia odrzucenie emocji i inne spojrzenie na przedmiot konfliktu, czego trudno oczekiwać w postępowaniu sądowym, często długotrwałym i kosztownym (chociażby opłaty pełnomocników) bez pewności oczekiwanego rezultatu. Mediacje w sporach międzyludzkich są powszechnie stosowane w wielu krajach świata, znacznie bogatszych i rozwiniętych infrastrukturalnie. Taka praktycznie bezkosztowa i krótkotrwała procedura rozwiązywania konfliktów się opłaca zarówno stronom jak i państwu. Ugoda kończy spór zbiorowy, który jest stosowany przez organizacje związkowe w obronie zbiorowych praw i interesów pracowniczych. Może zostać zawarta na każdym etapie sporu i jest najbardziej korzystnym dla stron rozwiązaniem. Aby tak się stało rokowania od samego początku winny odbywać się w dobrej wierze, z zachowaniem zasady słuszności stron i rzeczywistego a nie fikcyjnego dążenia do znalezienia konsensusu opartego na prawdziwych danych. Ugodą kończą się mediacje realizowane przez wyspecjalizowane grupy mediatorów w różnych  dziedzinach prawa z prawem rodzinnym włącznie. Mediacje są przecież od lat instytucjonalnie związane z ustawą – kodeks cywilny. Znaczna ilość spraw  adresowanych do sądów powszechnych również na wniosek sądu trafia przed otwarciem właściwego procesu do mediacji z udziałem sądu z nadzieją na zawarcie ugody.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego