NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1183) z dn. 14 grudnia 2018r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 5 grudnia 2018r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dezaprobatą przyjmuje zapowiedź ograniczenia budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o dalsze 20 mln złotych w budżecie państwa na rok 2019.
Jest to kolejna próba uderzenia w państwowy filar chroniący prawa pracownicze i ład rynku pracy. Próba ta jest tym bardziej niezrozumiała, biorąc pod uwagę nałożone w upływającym roku kolejne zadania na PIP, np. monitorowanie ograniczeń pracy w niedziele i święta.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w pełni popiera stanowisko w tej sprawie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z dnia 3 grudnia 2018r. i zgłasza gotowość udziału w akcjach związkowych wspierających zagrożony byt Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego