NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 47 (1184) z dn. 21/28 grudnia 2018r.

Jacek Kaczmarski – po raz piętnasty - Kazimierz Pasternak

8 grudnia 2018r. na kilka dni przed kolejną ponurą rocznicą stanu wojennego i w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, po raz piętnasty w murach Kazimierskiego Ośrodka Kultury odbył się jubileuszowy Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego – legendarnego barda Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” na trwale wpisującego się w sztafetę niepodległościowych pokoleń Polaków. W jubileuszowym przeglądzie wystartowało 19 recytatorów i 12 wokalistów z powiatu kazimierskiego i pińczowskiego. Pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim zajęła Marta Sobieraj ze Szkoły Podstawowej w Cieszkowach, drugie - Alicja Kozik, zaś trzecie Alicja Przebieracz z kazimierskiego gimnazjum. Wyróżnienia tym razem trafiły do Nikoli Biedra ze Szkoły Podstawowej ze Skalbmierza i Miłosza Nawrota, ucznia Szkoły Podstawowej w Wielgusie. W konkursie piosenki triumfowała Gabriela Leśniakz Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Na drugim miejscu uplasowała się Aneta Gołębiowska z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzyniowicach. Trzecie miejsce przypadło Aleksandrze Radosz z Kazimierskiego Liceum Ogólnokształcącego. Jury Konkursu wyróżniły ponadto Gabrielę Stokłosę z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej i Martynę Bugaj z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Wręczenia nagród laureatom XV Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego dokonali sponsorzy oraz burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak, Czesław Kowalski – Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Teresa Ochenduszka – przedstawicielka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej, Beata Stępień – przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej oraz niżej podpisany. Koncert Laureatów poprzedziły okolicznościowe wystąpienia; burmistrza Adama Bodziocha i starosty Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka oraz autora niniejszego tekstu. W wystąpieniach gratulowano laureatom, ich nauczycielom i osobom akompaniującym. Zwracano uwagę zarówno na fenomen genialnego barda „Solidarności” Jacka Kaczmarskiego jak i bardzo wysoki, i wyrównany poziom tegorocznego konkursu. Przedstawiciel „Solidarności” Regionalnej przywołał rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, podkreślił znaczenie NSZZ „Solidarność” w łańcuchu pokoleń walczących o niepodległość Ojczyzny oddając zarazem hołd bohaterom narodowej sprawy z ofiarami stanu wojennego włącznie. Wśród uczestników jubileuszowej gali obecny był Roman Litwiniuk - były wieloletni przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej – jeden z inicjatorów i twórców przeglądu. Finałem jubileuszowej gali było uroczyste, pełne ekspresji odśpiewanie przez wszystkich zarówno laureatów jak i uczestników, sztandarowego utworu Jacka Kaczmarskiego zatytułowanego „MURY”. Kazimierski, solidarnościowy Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego – to znakomita lekcja historii, patriotyzmu i rywalizacji utalentowanej młodzieży.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego