NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 47 (1184) z dn. 21/28 grudnia 2018r.

Podsumowań czas - Kazimierz Pasternak

Końcówka 2018 roku jest dobrą okazją do oceny, podsumowania tego wszystkiego, co dotyczy działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na dwa lata przed kolejnym jubileuszem - 40-lecia powstania. Mijający rok to głównie wybory na kolejną kadencję 2018 – 2022, a może 2023r. jeśli sąd rejestrowy uwzględni zmianę Statutu Związku wydłużającą kadencję z czterech do pięciu lat. Wybory w strukturach związkowych na dobre ruszyły już w listopadzie 2017 roku. Ich kulminacja na poziomie zakładów pracy miała miejsce w marcu br. Dziennie odbywało się po kilka zakładowych (międzyzakładowych) zebrań wyborczych, wcześniej zaplanowanych i przygotowanych przez władze wykonawcze zakładowych, międzyzakładowych organizacji związkowych. Jak zwykle zebrania te są zawsze znakomitą okazją, poza wyborami władz statutowych, do wymiany doświadczeń, zgłoszenia skonkretyzowanych postulatów i przyjęcia kierunkowych, programowych decyzji. Są to najczęściej uchwały programowe oraz te przedmiotowo skonkretyzowane wymagające realizacji, za którą odpowiedzialne każdorazowo są władze wykonawcze zakładowych, międzyzakładowych, podzakładowych, oddziałowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Jedną z gwarancji solidnej realizacji przyjętych dokumentów z uchwałami programowymi włącznie jest prawidłowe zorganizowanie pracy władzy wykonawczej z podziałem zadań włącznie oraz udział w szkoleniach przygotowanych przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Są to szkolenia podstawowe, w których obowiązkowo uczestniczą wszystkie bez wyjątku struktury rejestrowane w Regionie oraz szkolenia w przedmiocie rozwoju związku prowadzone przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wedle harmonogramu przyjętego przez poszczególne Delegatury Zarządu Regionu.

Do końca czerwca br. zostały wybrane struktury branżowe oraz władze regionalne. W październiku dokonano wyborów władz krajowych NSZZ "Solidarność". Mamy aktualnie do wykonania decyzje najwyższych władz związkowych, oby z jak najlepszym skutkiem pozwalającym na rozwój Związku i radykalną poprawę skuteczności działania.

NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczył w promowaniu kandydatów związkowych w październikowych wyborach samorządowych. Aktywnie działał w radach dialogu społecznego przez swoich przedstawicieli. Podejmował skuteczne działania obronne praw ludzi zrzeszonych w Związku wykorzystując do tego między innymi spory zbiorowe oraz organy ścigania. W naszym Regionie powstało kilka nowych zakładowych organizacji związkowych.

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości było okazją do oddania hołdu bohaterom sprawy Niepodległości i przypomnienia roli jaką Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” odegrał w łańcuchu pokoleń ku niepodległości.

Z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonano wyborów w wielu zakładach pracy społecznej inspekcji pracy oraz zgłoszono do konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom” trzech pracodawców.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego