NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 47 (1184) z dn. 21/28 grudnia 2018r.

Co jeszcze zmieni się w Kodeksie Pracy w roku 2019? - Marta Śnioch

Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowo dodany art. 41 f, który wprowadzi podstawowy warunek skrócenia przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników podlegających  ubezpieczeniom między 31 grudnia 1998r. a 1 stycznia 2019r. Pracodawca będzie mógł przechowywać te akta krócej niż 50 lat pod warunkiem, że złoży za tych pracowników i zleceniobiorców raporty informacyjne. Wówczas  termin przechowywania skróci się do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport został złożony.

W związku z powyższym, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej u danego pracodawcy wyniesie 50 lat w przypadku ubezpieczonych:

1) zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w okresie od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 2018r., za których płatnik nie przekazał raportu informacyjnego;

2) zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego przed dniem 1 stycznia 1999r. nawet gdy był dalej zatrudniony;

3) wykonujących pracę górniczą lub pracę równorzędną z pracą górniczą albo ma okresy pracy zaliczanej do pracy górniczej.

Zaś przechowywanie akt u danego pracodawcy przez 10 lat będzie dotyczyło ubezpieczonych:

1) zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego u niego w okresie od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 2018r., za których płatnik przekazał raport informacyjny;

2) zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego po 31 grudnia 2018r.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego