NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 4 (1188) z dn. 25 stycznia 2019r.

Kiedy szkolenie zalicza się do czasu pracy? - Marta Śnioch

Szkolenia dzielimy na:

- wynikające z przepisów prawa pracy (np. bhp) i

- pozostałe.

Te pierwsze są traktowane jako czas pracy, niezależnie od tego, w jakich godzinach się odbywają (choć powinniśmy dążyć do tego, aby szkolenie bhp odbywało się w godzinach pracy pracownika).

Jeśli zaś chodzi o szkolenia inne niż bhp, to kodeks pracy nie reguluje jednoznacznie, czy należy zaliczać je do czasu pracy.

Jeżeli szkolenia odbywają się w godzinach pracy danego pracownika należy je wliczyć do czasu pracy. Z tym, że chodzi tu tylko o przypadek, gdy pracodawca traktuje naukę pracownika, jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu kodeksu pracy. W przypadku, gdy pracodawca:

- zarekomendował lub polecił pracownikowi udział w szkoleniu, studiach itd. (tj. z inicjatywy pracodawcy) albo

- wyraził zgodę na tego typu dokształcanie się przez pracownika.

Jeśli więc pracodawca nie wyrazi zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, a pracownik jednak chciałby się dokształcać i zajęcia kolidują z godzinami pracy, pracownik może jedynie skorzystać np. z urlopu wypoczynkowego albo urlopu bezpłatnego, czy porozumieć się co do bezpłatnych zwolnień na zajęcia. Takie bezpłatne urlopy i zwolnienia nie stanowią czasu pracy.

Natomiast szkolenia dobrowolne, które pracodawca jedynie proponuje (niezobowiązująco sugeruje), albo na które jedynie zgadza się (na prośbę pracownika), stanowią czas pracy tylko w obrębie harmonogramowych godzin pracy pracownika. A poza tymi godzinami, czy jeśli odbywają się w dni harmonogramowo wolne – już nie. Natomiast lepiej uważać wówczas na okresy odpoczynku.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego