NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 4 (1325) z dn. 25 stycznia 2022r.

Negocjacje płacowe - Kazimierz Pasternak

Kolejny w tym roku ustawowy wzrost płacy minimalnej, uwzględniając lata minione, nie może być powodem blokowania wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2022 roku otrzymujących kwoty wyższe od minimalnych. A tego rodzaju sytuacje występują od wielu lat. Sygnalizują to związkowi negocjatorzy z NSZZ „Solidarność”.
Wzrost płacy minimalnej o kwoty ustawowo określone jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast wzrost płacy dla pozostałych pracowników, nieco lepiej zarabiających, już nie. Skutek tego jest taki, że płaca minimalna rośnie, i dobrze, także dla pracowników nowo zatrudnionych, bo jest to obowiązkowe, natomiast pozostałym pracowników, często jedynie pozostaje oczekiwanie na przyrost płacy wedle zasady obiektywizmu i sprawiedliwości. Nie mając skutecznych, zakładowych, międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, pozostają praktycznie bez szans na oczekiwany przyrost płac. U początku każdego nowego roku kalendarzowego, jednym z priorytetów związkowych jest przygotowanie żądań płacowych, uwzględniających w szczególności pracowników spoza kryteriów płac minimalnych. Kolejny etap to wskazanie solidnej, możliwie skutecznej grupy negocjacyjnej. Wielce ważnym czynnikiem ostatecznego oczekiwanego efektu negocjacyjnego jest informacja, którą wcześniej pozyskujemy na podstawie artykułu 28 ustawy o związkach zawodowych. Nie bez znaczenia są informacje pochodzące bezpośrednio od samych pracowników czy też analityków zakładowych. Negocjacje płacowe są pewne w każdym zakładzie, gdzie w regulaminie wynagradzania pracy lub zakładowym układzie zbiorowym pracy jest obowiązek ich prowadzenia, z określeniem ram czasowych. Warto nadmienić, że wedle obowiązującego prawa ustawowego pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia negocjacji płacowych, w tym realizacji podwyżek wynagrodzeń, poza minimalnym wynagrodzeniem. Stąd związkowcy mają dodatkowe utrudnienia. Można je pokonać skutecznie przywołując regulacje zawarte w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tu oporny pracodawca już musi do negocjacji płacowych przystąpić. Żądanie płacowe, pisemnie skierowane do pracodawcy, nie może być ogólnikowe albo uśrednione. Minimalna kwota ewentualnych podwyżek wymaga doprecyzowania. Związkowi negocjatorzy zawsze startują w negocjacyjne szranki z wyższego pułapu, mając solidne argumenty. Ewentualne ustępstwa, gotowość zawarcia ostatecznego, zadowalającego kompromisu, to najczęściej rzeczowe argumenty obu stron, umiejętności analizowania końcowych efektów z uwzględnieniem racji zarówno pracodawcy jak i pracownika.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego