NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 5 (1189) z dn. 1 lutego 2019r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C (3.02.2019 r.)

Jr 1,4-5.17-19 Powołanie proroka

1 Kor 12,31-13,13 Hymn o miłości

Łk 4,21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie

 

 

Pan Bóg przemawia do ludzi na różne sposoby. W pierwszym czytaniu słyszymy o powołaniu proroka Jeremiasza. Znamy historię głośnego nawrócenia i powołania św. Pawła Apostoła, którego fragment słynnego Hymnu o miłości dzisiaj w kościele czytamy. Jednak najbardziej przemawia Bóg do ludzi przez swojego Syna. Tak napisał autor Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). Katechizm Kościoła Katolickiego dodaje, że Bóg objawił się w pełni posyłając swego Syna (KKK 73).

Pan Jezus powiedział do swych rodaków w Nazarecie: „Żaden prorok nie ma uznania w swojej ojczyźnie” (Łk 4,24). Nie daj Boże, by te słowa odnosiły się do nas.

Serdecznie pozdrawiam! Szczęść Boże!

Ks. Bogdan

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego