NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1190) z dn. 8 lutego 2019r.

Czy kobiety mniej zarabiają? – Waldemar Bartosz

W mediach widać i słychać już kampanię przedwyborczą. Wszak aktualny 2019 rok jest dwakroć rokiem wyborczym: w maju wybieramy europarlamentarzystów, na jesieni posłów i senatorów. Targi wyborcze rozpoczęły się więc na całość. Ostatnio odbyły sie nawet dwie konwencje: PiS i PO-KO. Na pierwszej mówiono o przyspieszeniu gospodarczym i społecznym, na drugim o równości. Z naszego – związkowego punktu widzenia istotne są te wątki, które dotyczą przede wszystkim spraw społecznych. Aktualnie zatrzymamy się na jednym z nich, mianowicie na lukach płacowych między mężczyznami i kobietami. Wątek ten mocno wybrzmiał na konwencji PO-KO. Jedna z liderek aktualnej opozycji grzmiała o niesprawiedliwości polegającej na ogromnej luce płacowej, niekorzystnej dla kobiet. Pobrzmiewało w tej wypowiedzi hasło, że należy zbliżyć się do Europy, również w tej kwestii. Dla rzetelności, należy więc przyjrzeć się tej sprawie, korzystając ze źródeł Unii Europejskiej. Eurostat, czyli unijny odpowiednik polskiego GUS-u, zjawisko to zbadał i wziął pod uwagę przeciętne stawki godzinowe brutto kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, w których jest zatrudnianych więcej niż 9 osób. Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia według płci, którym posługuje się Eurostat, to iloraz różnicy między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet przez przeciętną godzinową stawkę wynagrodzenia brutto mężczyzn [x=(m-k):m].Okazuje się, że rzeczywiście we wszystkich krajach badanych kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale różnie to wygląda w różnych krajach. I tak: największe różnice na niekorzyść kobiet występują w Estonii – o 25%, w Czechach – o 21,8 %, w Niemczach – o 21,5%, w Wielkiej Brytanii – o 21%, w Finlandii – o 17,4%, we Francji o 15,2%, itd. W Polsce kobiety zarabiają o 7,2% mniej niż mężczyźni. Lepiej od nas jest tylko w Belgii – 6,1%, w Luxemburgu 5,5%, we Włoszech – 5,3%, w Rumunii – 5,2%. Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny badał aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 17 – 65 lat życia. Wyniki tych badań pokazują jednoznacznie, że aktywność kobiet znacząco spada w wieku 24-34 lat życia. Okres ten jest przecież okresem rozrodczym, w którym opieka nad dzieckiem (dziećmi) powoduje okresowe zaniechanie zatrudnienia, co niewątpliwie odbija się negatywnie na wynagrodzeniu.

Jeśli więc szukamy powodów luki w płacach między kobietami a mężczyznami, musimy wziąć przede wszystkim tę okoliczność i ewentualne środki zaradcze, tak aby wyrównywać tę dysproporcję. Z przedstawionego opisu nie wynika natomiast konieczność tzw. doganiania Europy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego