NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1190) z dn. 8 lutego 2019r.

Jeden procent w rocznym zeznaniu PIT - Mieczysław Gójski

Jesteśmy właśnie w okresie rozliczania się z fiskusem za 2018 rok. I choćby dlatego nie zaszkodzi pewnie (nie po raz pierwszy zresztą) przypomnieć, że rozliczając się z naszego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) warto skorzystać z możliwości przekazania „jednego procenta” dla organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego (opp).

Zgodnie z prawem, każdy obywatel ma prawo zadysponować część (1%) swojego podatku na dowolny cel społeczny, spośród listy około dziewięciu tysięcy zarejestrowanych w Polsce opp. Warto przy okazji pamiętać, że jeśli nie dokonamy wskazania konkretnej organizacji, wówczas 100% naszego podatku zasili budżet państwa. Możliwość przekazania„jednego procenta” istnieje w naszym systemie podatkowym od 2004r.,kiedy to zaledwie 80 tys. podatników skorzystało z tej możliwości. Ale od tamtej pory z roku na rok ich liczba systematycznie rośnie, w roku 2018 (PIT za 2017 rok.) było ich już ponad 14 mln, co stanowiło blisko 55% spośród wszystkich rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych. I choć liczba ta może robić wrażenie, to trzeba mieć świadomość, że ciągle wielu z uprawnionych nie decyduje się niestety na taki krok. Nie decyduje się, chociaż w praktyce nie kosztuje to nic i wżaden sposób nie zmienia wysokości naszych zobowiązań wobec fiskusa. Bierne podejście Polaków do tej sprawy wynika oczywiście z wielu powodów, ale głównie z niewiedzy wynikającej z kolei z niewystarczającej, rzetelnej informacji (przede wszystkim medialnej), która mogłaby pokazać społeczeństwu, dlaczego warto dzielić się swoim podatkiem. Dużą szkodę dla tej formy dobroczynności czynią także mity i stereotypy krążące wokół działalności opp. Rzadko, ale czasami są to niestety też potwierdzone nieprawidłowości dotyczące jakiejś organizacji charytatywnej, które rezonują potem na całą działalność charytatywną. Pomimo tego „1%” jednak się rozwija a podatnicy korzystając z tej prawnej sposobności przekazali (za 2017r.) dla opp. w sumie ponad 760 mln zł. Oczywiście uprawnione do „jednego procenta” organizacje mają różny udział w tym darowanym torcie. Zdarzają się tam prawdziwi krezusi, z których najwięksi uzyskują aż kilkadziesiąt mln złotych rocznie, ale w większości są to średnie i małe opp. zadowalające się nawet kilkoma (kilkunastoma, góra kilkudziesięcioma) tysiącami rocznie. I do takich właśnie zalicza się „Fundacja dla dobra wspólnego” –organizacja pożytku publicznego, założona w 2004 roku, której jedynym fundatorem jest Zarząd Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”. Fundacja ma na celu przede wszystkim udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. A jest to możliwe głównie dzięki funduszom pochodzącym właśnie z odpisu 1% podatku PIT. Fundacja działa bez zysku (non profit) a jej zarząd wraz z osobami niezbędnymi do prawidłowej pracy fundacji (np. strona prawna, księgowa) pracują społecznie.Działalność fundacji jest w pełni transparentna, sprawozdania z jej działalności są zamieszczane na stronie internetowej Świętokrzyskiej „Solidarności” oraz w ogólnopolskiej bazie sprawozdań opp. Aby wesprzeć jej działalność wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji podatkowej PIT wpisać numer KRS Fundacji Dla Dobra Wspólnego:0000283723.Po złożeniu tak wypełnionego PIT-a, sprawą zajmuje się już urząd skarbowy, a podatnik może mieć pewność, że środki z jego podatku zostaną przekazane na właściwe konto fundacji, oraz zostaną wydatkowane i rozliczone, (co do grosza) zgodnie z celami jej działalności.

W imieniu fundatora a przede wszystkim w imieniu osób potrzebujących pomocy, redakcja „TSŚ” zwraca się do członków i sympatyków „”Solidarności”, do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie jednym procentem swojego podatku tej szlachetnej działalności. Bądźmy wrażliwi, zdyscyplinowani i okażmy swą solidarność!


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego