NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1190) z dn. 8 lutego 2019r.

Zwolnienie pracownicy w ciąży na badania lekarskie - Marta Śnioch

Pracownica nie musi brać zwolnienia lekarskiego w celu wykonania badań w ciąży. Zaś pracodawca jest obowiązany udzielić ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracownica w ciąży ma więc prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań lekarskich. Zwolnienie udzielane jest na czas niezbędny do przeprowadzenia badań. Aby skorzystać ze zwolnienia od pracy pracownica nie musi brać zwolnienia lekarskiego. Pracodawca powinien udzielić zwolnienia na podstawie wniosku pracownicy. Wynagrodzenie za czas zwolnienia ustala się, stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Aby skorzystać z określonych przepisami uprawnień przysługujących pracownicom w ciąży, pracownica powinna przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego