NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski



Newsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1233) z dn. 7 lutego 2020r.

Rok rocznic - Waldemar Bartosz

Nowy rok już się na dobre zadomowił. Chyba już nie mamy problemu z nowymi datami. A daty tegoroczne są szczególnie ważne. Tak się składa, że 2020 rok jest rokiem jubileuszy.
Idąc według miesięcy kalendarzowych, w kwietniu bieżącego roku wspominać będziemy 80. rocznicę mordu katyńskiego, tragedii ludobójstwa sowieckiego na polskich oficerach w kwietniu 1940 r. W kolejnym miesiącu – maju – obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, pierwszego Polaka Papieża z rodu Słowian.
Również 100. rocznicę obchodzić będziemy w sierpniu tego roku, tym razem Cudu nad Wisłą, czyli pokonania barbarzyńskiego najazdu bolszewickiego w 1920 r., który zagrażał nie tylko Polsce, ale całej Europie.
I również w sierpniu wspominać będziemy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych z 1980 r. i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Daty te wyznaczają drogę jaką przebyliśmy w ostatnich stuleciu, drogę dramatyczną, momentami tragiczną, ale zwieńczoną sukcesami. Sukcesy te mają rangę doniosłą i historycznie znaczącą, zarówno dla naszego kraju jak też szerzej – dla Europy a nawet dla wspólnej cywilizacji śródziemnomorskiej. Wystarczy na chwilę włączyć wyobraźnię historyczną, aby bez trudu sobie wyobrazić skutki odwrotnych rezultatów zarówno bitwy warszawskiej 1920 r., braku Jana Pawła II, czy braku pokojowej rewolucji „Solidarności”. Taka alternatywna historia musiałby się zakończyć upadkiem tejże cywilizacji i obrazem, gdzie „konie Kozaków piją wodę Sekwany”.
Szkoda tylko, że w dzisiejszym świecie o tym się raczej nie pamięta. Szkoda tym większa, bo taka utrata pamięci, a tak naprawdę zewnętrzna polityka historyczna byłych mocarstw zaborczych (oczywiście oprócz Austrowęgier, których nie ma) karmi się kłamstwem.
Tym większa jest rola i zadanie współczesnych Polaków. Pokolenie Sierpnia’80 jeszcze żyje i na nim spoczywa szczególny obowiązek dbania o promocję historii, tej historii bez plam i przemilczeń.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego